UP SMART - Usluge Poticanja konkurentnoSti MAlog i sRednjeg poduzeTništva

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

18 mjeseci (05/2020 - 10/2021)

https://strukturnifondovi.hr/

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (HRVATSKA) Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o

UP SMART projekt ima za cilj pružanje usluga informiranja za mala i srednja poduzeća u Istarskoj županiji u različitim fazama njihovog razvoja s posebnim fokusom na poduzeća koji posluju manje od 36 mjeseci. 
Osim usluge informiranja, projekt također uključuje provedbu 16 besplatnih radionica na aktualne teme u domeni digitalnog gospodarstva i 11 događanja s aktualnim temama poticanja poduzetništva u svrhu učvršćivanja položaja poduzetnika na tržištu, a sve kako bi se smanjila asimetrija informacija te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama i informacijama ključnima za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt: