Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je  u listopadu 2017. godine s participativnim procesom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS) kao prvog cjelovitog i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja od osnutka RH.

Na temelju članka 11. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17.) Hrvatski sabor je na sjednici 5. veljače 2021. godine donio “Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030.” koja je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj te služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske. 

Strategija je objavljena 11. veljače 2021. godine u Narodnim novinama 13/2021 na poveznici.

Istarska razvojna agencija je tijekom participativnog procesa  izrade predmetnog dokumenta sudjelovala u:

  • prikupljanju podataka, razvojnih programa i dokumenata s razine Istarske županije
  • doprinosu u definiranju vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva
  • organizaciji participativnih događanja
  • informiranju i promociji u javnosti
  • omogućavanju učinkovitom komuniciranju između svih razvojnih dionika s područja Istarske županije te nadležnih tijela na nacionalnoj razini
  • komunikaciji i aktivnoj suradnji s  novom JU „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ te nadležnim tijelima na nacionalnoj razini slijedom izmjena Zakona o regionalnom razvoju i nužnosti prijenosa znanja i iskustva na novu JU.

Kontakt osobe: