Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je  u listopadu 2017. godine s procesom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS)  kao prvog cjelovitog i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja od osnutka RH.
Izradom Strategije daje se veći značaj participativnim procesima u upravljanju razvojem RH te u promišljanju razvojnih problema, potreba i izazova te se nastoji  uključiti što širi krug građana i dionika iz svih dijelova zemlje. Na taj način svi zainteresirani će imati priliku izravno sudjelovati u rješavanju razvojnih problema koje prepoznaju kao ograničavajuće čimbenike razvoja na području na kojem žive, te ukazati na pojedine nedovoljno iskorištene razvojne potencijale.
Temeljem navedenog te obzirom na iskustvo IDA-e u izradi i provedbi strateških dokumenata i regionalnoj koordinaciji razvoja, u listopadu 2017. godine je MRRFEU sklopio s IDA-om Sporazum o suradnji na izradi  NRS-a.

Aktivnosti IDA-e:

  • prikupljanje podataka, razvojnih programa i dokumenata s razine Istarske županije
  • doprinos u definiranju vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva
  • definiranje provedbenih mehanizama, područja intervencija, razvojnih projekata i Akcijskog plana
  • organizacija participativnih događanja
  • informiranje i promocija u javnosti
  • omogućavanje učinkovitog komuniciranja između svih razvojnih dionika s područja Istarske županije te nadležnih tijela na nacionalnoj razini
  • komunikacija i aktivna suradnja s  novom JU „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ te nadležnim tijelima na nacionalnoj razini slijedom izmjena Zakona o regionalnom razvoju i nuženosti prijenosa znanja i iskustva na novu JU.

Kontakt osobe: