KREDITNA LINIJA - PODUZETNIK IŽ 2020.

VAŽNA OBAVIJEST!

Zbog iskorištenja kreditnog potencijala u okviru planirane kvote Istarske županije namijenjene za gospodarske subjekte čije je sjedište na području općina Istarske županije (Bale-Valle, Barban, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveti Lovreč, Sveta Nedelja, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Žminj), obustavljena je predaja kreditnih zahtjeva do daljnjega.

Ova se obavijest NE ODNOSI na gospodarske subjekte čije je sjedište na području gradova Istarske županije.

 

O KREDITNOJ LINIJI:

Istarska županija, istarski gradovi i Istarska razvojna agencija sklopile su sporazum o provedbi nove kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ za istarske male i srednje poduzetnike, obrtnike i zadruge ukupnog kreditnog potencijala 410 milijuna kuna.

Ugovori su sklopljeni s osam poslovnih banaka koje su temeljem javnog poziva iskazale interes, a to su:

 • Erste banka,
 • Hrvatska poštanska banka,
 • Istarska kreditna banka Umag,
 • OTP banka,
 • Privredna banka Zagreb,
 • Raiffeisen banka,
 • Zagrebačka banka,
 • Addiko banka te
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Prema sklopljenim ugovorima, predmetna kreditna linija osigurava zainteresiranim poduzetnicima, obrtnicima i zadrugama najpovoljnije kamate na tržištu. U nastavku se nalazi dokumentacija s uputama za podnositelje zahtjeva te poveznica na Zahtjev za poduzetnički kredit. Prije popunjavanja zahtjeva molimo Vas da detaljno proučite upute te da pripremite svu potrebnu dokumentaciju iz sekcije br. 6 zahtjeva (popis potrebne dokumentacije nalazi se u uputama). 

 1. UPUTE ZA PODNOSITELJE (PROUČITI PRIJE POPUNJAVANJA ZAHTJEVA)
 2. JAVNI POZIV
 3. PROGRAM KREDITIRANJA - PODUZETNIK IŽ 2020
 4. PROGRAM KREDITIRANJA "PODUZETNIK IŽ 2020" - GRAD UMAG - UMAGO
 5. ZAHTJEV ZA PODUZETNIČKI KREDIT

VAŽNE NAPOMENE:

Pri popunjavanju kreditnih zahtjeva, svi iznosi upisuju se u kunama. Po zaprimanju i obradi kreditnog zahtjeva, sustav konvertira upisane iznose po fiksnom tečaju konverzije (7,5345) u eure.

Prije popunjavanja kreditnog zahtjeva savjetujemo svim poduzetnicima da kontaktiraju poslovnu banku putem koje žele aplicirati kreditni zahtjev.

 

Za sva pitanja, obratite se na sljedeće kontakte: