Aktualne kreditne linije

IDA je trenutno u suradnji s Istarskom županijom i poslovnim bankama u pripremi nove kreditne linije „Poduzetnik 2019.“ za male i srednje poduzetnike Istarske županije te je u planu aktivacija iste u ožujku 2019. godine, o čemu će svi zainteresirani korisnici biti pravovremeno obaviješteni putem objava u javnim glasilima (web stranica, društvene mreže, mediji).

Provedbom nove kreditne linije ukupnog kreditnog potencijala 60 milijuna kuna, s povlaštenim uvjetima i subvencijom na kamatu iz županijskog proračuna, stvorit će se još povoljnije okruženje za poslovanje malih i srednjih poduzetnika Istarske županije.

Kontakt osoba: