Strateško planiranje

Istarska razvojna agencija već dugi niz godina provodi aktivnosti strateškog planiranja kao temelja održivog društveno-gospodarskog razvoja Istarske županije te poluge bržeg rasta i razvoja. Ključni rezultati djelovanja obuhvaćaju ponajprije savjetovanje pri izradi krovnih strateških dokumenata te pripremu i provedbu projekata od strateškog interesa za Istarsku županiju.

IDA je koordinirala izradu prvog Regionalnog operativnog programa Istarske županije za razdoblje od 2006. do 2010. godine te izradu županijskih razvojnih strategija do 2020. godine, a isto tako je izradila Strategiju razvoja urbanog područja Pula do 2020. godine, koja je bila temelj za povlačenje decentraliziranih EU sredstava putem ITU mehanizma za urbano područje Pula (integrirana teritorijalna ulaganja).

Dugoročna vizija vidi Istarsku županiju kao autonomnu, modernu, otvorenu i gospodarski konkurentnu regiju prepoznatljive kulturne i prirodne baštine, visoke kvalitete života u okvirima uravnoteženog i održivog razvoja, a kao relevantan parametar za usporedbu su najrazvijenije EU regije. 

Da bi se navedeno postiglo fokus je usmjeren na: 

  • Ulaganje u gospodarstvo s naglaskom na digitalizaciju, inovacije  i primjenu novih tehnologija; 
  • Ulaganje u ljudske resurse u skladu s trendovima i potrebama tržišta rada (naglasak na STEM obrazovanje, medicinske studije, specijalizirano obrazovanje  u domeni turizma i ugostiteljstva (centri kompetencija, razvoj novih vještina), modernizaciju strukovnog obrazovanja; popularizaciju znanosti i inovacija među mlađim naraštajima; ciljano upravljanje migracijama sa svrhom zapošljavanja; privlačenje ciljane radne snage; 
  • Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša te održivog upravljanja prostorom i resursima; učinkovita administracija i upravljanje regionalnim razvojem (financijska i administrativna decentralizacija i očuvanje regionalnih specifičnosti), sigurnost i stabilnost;
  • Razvoj, očuvanje i promoviranje istarskog identiteta -  poveznica na valorizaciju i zaštitu kulturne baštine, ekološku proizvodnju hrane, vezano certificiranje i zaštitu podrijetla te brendiranje županije putem oznake kvalitete  (IQ - Istrian Quality) pri čemu je naglasak na kvalitetu i stvaranje 'bioregije' te pametno upravljanje i kvalitetu života.