Privlačenje investicija

Promocija ulaganja te lokacija spremnih za ulaganja potencijalnih investitora te isto tako opća promocija Istarske županije kao poželjne investicijske destinacije, jedna je od redovnih aktivnosti Istarske razvojne agencije. Cilj je pritom privlačenje i usmjeravanje mogućih stranih i domaćih  investitora te osiguravanje konkretne podrške na terenu s ciljem što efikasnije realizacije ulaganja kroz pružanje podrške investicijskim projektima, prema „one-stop-shop“ servis modelu. Primarni cilj navedenih aktivnosti je privući kvalitetne investitore u Istarsku županiju, koji stvaraju dodanu vrijednost i zapošljavaju te samim time generiraju gospodarski rast.

Aktivnosti IDA-e:

  • opća promocija destinacije za investiranje
  • dovođenje investitora u izravni kontakt s lokacijama namijenjenim za investiranje
  • suradnja i umrežavanje sa svim relevantnim institucijama na regionalnoj i nacionalnoj razini
  • pružanje objedinjenih informacija o svim vidovima podrške ulaganjima od strane državnih i regionalnih te lokalnih institucija
  • povezivanje sektora MSP-a za pružanje usluga investitoru
  • pomoć pri kreiranju lanca nabave za investitora.

Korisni linkovi:

Kontakt osoba: