Kreditiranje i jamstva

Program financijske podrške za malo i srednje poduzetništvo provodi se u Istarskoj županiji od 1997. godine te je nakon svog osnivanja 1999. godine, Istarska razvojna agencija uz podršku Istarske županije postala ključno provedbeno tijelo u osmišljavanju, ugovaranju i plasiranju na tržište iznimno konkurentnih kreditnih linija za male i srednje poduzetnike i obrtnike s područja Istarske županije. Osnovni cilj financijskih poticaja za malo i srednje poduzetništvo ogleda se u stvaranju povoljnog poduzetničkog okruženja u Istarskoj županiji doprinoseći na taj način rastu i razvoju postojećih poslovnih subjekata, otvaranju novih poslovnih subjekata te novih radnih mjesta kao i razvoju cjelokupnog gospodarstva u Istarskoj županiji.

2005. godine je IDA s ciljem dodatnog razvoja i nadogradnje sustava financijske podrške poduzetništvu putem povoljnih kreditnih linija te pružanja dodatne pomoći poduzetnicima pokrenula garancijsku shemu te je uspostavila Jamstveni fond, prvi takve vrste u Republici Hrvatskoj.
Jamstvenim fondom omogućeno je da se poduzetnicima u određenim kreditnim linijama pruža mogućnost izdavanja jamstava u visini do 75% glavnice kredita, bez obzira radi li se o poduzetnicima početnicima ili onima u fazi rasta i razvoja.

U dosadašnjem tijeku Programa financijske podrške u Istarskoj županiji u koordinaciji Istarske razvojne agencije realizirano je 17 kreditnih linija u okviru kojih je podržano 1.900 projekata ukupne vrijednosti više od 130 milijuna eura. Posljednja kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2020“ još uvijek je u tijeku provedbe, do iskorištenja financijskih sredstava. Izrazito povoljna kamatna stopa koja se ovaj put za nove investicije kreće u iznosu od 0,9 do 2 % te za trajna obrtna sredstva u iznosu od 1,3 do 2,4 % rezultirala je u dosadašnjem tijeku provedbe velikim brojem pristiglih kreditnih zahtjeva istarskih poduzetnika - njih ukupno 550, koji su do sada razmatrani na sjednicama Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita, održanih u suradnji Istarske razvojne agencije, Istarske županije, svih istarskih gradova te poslovnih banaka.

Kontakti: