EU projekti

Implementacija EU projekata neizostavno je područje djelovanja Istarske razvojne agencije. Tijekom proteklih godina IDA je ostvarila vrlo dobru suradnju s raznim institucijama i razvojnim agencijama u zemlji i inozemstvu te je kroz višegodišnju suradnju realizirano 47 značajnih projekata ukupne vrijednosti 470 milijuna kuna, od čega je za IDA-u odobreno 50 milijuna kuna.

Najveći projekti IDA-e, ostvareni uz pomoć EU sredstava, jesu uspostava Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, projekt izgradnje Veletržnice ribe u Poreču te projekt uspostave Tehnološkog inkubatora Pula. 

Trenutno je  15 aktualnih projekata u provedbi, ukupne vrijednosti 155 milijuna kuna, od čega je za IDA-u odobreno ukupno 13 milijuna kuna. Projekti se provode u sklopu programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, Mediteran i Adrion, programa Life i Horizon 2020 te ESI fondova.  

U pripremi je nekoliko strateških projekata u programima prekogranične suradnje te projekt 2 „Coworking Pula“ koji će se financirati u sklopu ITU mehanizma urbanog područja Pula.