EU projekti

Implementacija EU projekata neizostavno je područje djelovanja Istarske razvojne agencije. Tijekom proteklih godina IDA je ostvarila vrlo dobru suradnju s raznim institucijama i razvojnim agencijama u zemlji i inozemstvu te je kroz višegodišnju suradnju realizirano 47 značajnih projekata ukupne vrijednosti 470 milijuna kuna, od čega je za IDA-u odobreno 50 milijuna kuna.

Najveći projekti IDA-e, ostvareni uz pomoć EU sredstava, jesu uspostava Centra za istraživanje materijala (METRIS) te projekt izgradnje Veletržnice ribe u Poreču. 

U 2019. godini krenulo se ubrzanim korakom obzirom da su početkom iste uz 12 postojećih projekata u provedbi startala i 3 nova projekta, odobrena za financiranje u sklopu programa INTERREG V-A Italija - Hrvatska. Dakle trenutno je aktualnih projekata u provedbi njih 15, ukupne vrijednosti 155 milijuna kuna, od čega je za IDA-u odobreno ukupno 13 milijuna kuna. 

U fazi kandidature imamo trenutno 2 projekta u sklopu programa međunarodne suradnje Central Europe i Mediteran te je u aktivnoj pripremi i značajan strateški projekt COWORKING Pula koji će se financirati u sklopu ITU mehanizma urbanog područja Pula.