Prijave

Aktivne edukacije

Plan slijedećih edukacija: SEO - Optimizacija web stranica za tražilice, Društvene mreže kao glavni komunikcijski kanal, Upravljanje projektnim ciklusom za MSP-ove i Financiranje start-up-ova.

Završene edukacije

e-poslovanje
Prezentacijske vještine i motivacija u poslovanju
Digitalni marketing
Financiranje start-up-ova
Upravljanje projektnim ciklusom za MSP-ove
Društvene mreže kao glavni komunikacijski kanal
Želim biti prvi na Googleu - SEO
e-poslovanje
Digitalni marketing