Aktualni EU projekti

Transport i logistika

Projekt Sustainable Transport Solutions And Innovative Governance Schemes For Improving Connectivity In Central Europe (SUSTANCE) odobren je putem programa Interreg Central Europe 2021.-2027., prioritetna os 3. - Suradnjom za povezaniju Središnju Europu, promoviranjem multimodalnosti i poboljšanje prometnih veza članica programskog područja. Nositelj projekta je Central European Initiative Executive Secretariat/ Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro-Europea, a ciljevi projekta su: Poboljšati pristupačnost ruralnih ... Pročitaj više...

Plava i zelena ekonomija

Projekt IN4Blue (Social impact INcubators FOR strenghtening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector kandidiran je na natječaj Interreg V-A Italija - Hrvatska 2021. - 2027., 1. poziv za podnošenje prijedloga (IT-HR Clusters), tematsko područje - održivi plavi rast kroz jačanje poduzetničkih vještina te inovativnu suradnju sektora kulturnih i kreativnih industrija ... Pročitaj više...

Održivo upravljanje regionalnim razvojem

Projekt ToFoLa_ADRIA (Tourism in the forests and green lagoons of the Adriatic through historic wooden boats) kandidiran je na natječaj objavljen u sklopu programa Interreg Italy-Croatia 2021-2027., strateško područje – kultura i turizam u svrhu održivog razvoja, strateški cilj: 4.1. – Poboljšanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj inkluziji i inovaciji, usmjeren na razvoj novih turističkih proizvoda ... Pročitaj više...

Transport i logistika

Projekt Best4.0 (Blue Economy Sectors Digital Transpormation towards Industry 4.0) kandidiran je na natječaj Interreg V-A Italija - Hrvatska 2021. - 2027., 1. poziv za podnošenje prijedloga (IT-HR Clusters), tematsko područje – poticanje uvođenja digitalnih inovacija. Mnogi etablirani sektori i sektori u nastajanju plavog gospodarstva danas trebaju inovacije, prijenos tehnologije i digitalizaciju proizvoda i procesa. Posljedica je to nedostataka u ... Pročitaj više...

Transport i logistika

Projekt TRANSPONEXT ima za cilj poduprijeti održivi rast prekograničnog intermodalnog prometa i multimodalne veze koje generiraju pomorski čvorovi u programskom području kroz modernizaciju ICT alata i implementaciju inovativnih i originalnih rješenja u cilju poticanja kvalitete, sigurnosti, učinkovitosti i ekološke održivosti prometnih usluga. Da bi se to postiglo projekt kapitalizira glavne rezultate i rezultate projekta TRANSPOGOOD (Italija- Hrvatska 2014.-2020.) i nastavlja ... Pročitaj više...