Aktualni EU projekti

Projekt ICARUS usmjeren je na poboljšavanje kvalitete i sigurnosti te ekološke održivosti pomorskih i obalnih prijevoznih usluga promovirajući multimodalnost u programskom području Hrvatske i Italije. U sklopu projekta bit će provedena analiza nedostataka i potreba mobilnosti u programskom području, a glavni cilj projekta jest razvijanjem „zelenih“ načina prijevoza putnika smanjiti štetne posljedice koje nastaju masovnom uporabom osobnih automobila. Isto tako ... Pročitaj više...

Projekt je usmjeren na jačanje prekograničnih kapaciteta za umrežavanje i ulaganje u inovacije malih i srednjih poduzeća u sektoru akvakulture i ribarstva u programskom području. Posebni ciljevi projekta usmjereni su na istraživanje potreba za naprednim tehnologijama i financijskim instrumentima kod malih i srednjih poduzeća u području akvakulture i ribarstva u prekograničnom području Hrvatske i Italije te na osmišljavanje pilot aktivnosti ... Pročitaj više...

Projekt ima za cilj poboljšati kvalitetu, sigurnost i održivost okoliša u pomorskom prijevozu promovirajući multimodalnost i eko-inovativna rješenja za pomorski i obalni prijevoz u programskom području Italije i Hrvatske. Posebni ciljevi projekta usmjereni su na analizu ruta pomorskog putničkog prometa u programskom području te potencijala za infrastrukturnu podršku, kako bi se ojačala multimodalna rješenja povezivanja u pomorskom prometu, posebno u ... Pročitaj više...

Istarska razvojna agencija nositelj je projekta, a cilj je razvoj i povećanje ponude usluga savjetodavne i stručne podrške, kao i usluga informiranja za male i srednje poduzetnike. Projektom će se osigurati učinkovita pomoć s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među malim i srednjim poduzetnicima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i ... Pročitaj više...

Europski socijalni fond - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020

http://www.esf.hr/

Projekt EduIT - Jačanjem informatičkih vještina do zanimanja budućnosti ima za cilj izvođenje programa edukacija iz IT područja usmjerenih na mlade nezaposlene osobe, popraćen aplikativnom nastavom i praktičnim dijelom u poduzećima u Istarskoj županiji te njihovo osnaživanje i motiviranje za samozapošljavanje i samoprezentaciju na tržištu rada. Aktivnosti su usmjerene na učenike osnovnih škola koje će se projektom motivirati za upis ... Pročitaj više...

Europski socijalni fond - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

http://www.rei-2.org/hr/projekti/rei-ii/

Projekt "Raising employment in Istria - REI II" okuplja sudionika javnog, privatnog i civilnog sektora koji su ključni kako bi se projekt izradio, proveo te naposljetku za evaluaciju dokumenata i politika za razvoj ljudskih potencijala u Istarskoj županiji. Najvažniji elementi projekta su provedba mjera akcijskog plana Županijske strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.-2020, održivo funkcioniranje Vijeća tržišta rada Istarske ... Pročitaj više...

Projekt Green mind potiče razvoj ekonomske konkurentnosti i inovacija u industriji zelene i pametne mobilnosti, učvršćivanjem regionalne i transnacionalne suradnje između poduzetništva, istraživačkih tijela i javnog sektora. U kontekstu brzog tehnološkog napretka i sve restriktivnijih politika zaštite životne sredine, Green Mind aktivno sudjeluje u jačanju transnacionalne aktivnosti klastera i agencija koje pružaju podršku malim i srednjim poduzećima (MSP). Pomaže u ... Pročitaj više...

Cilj projekta je jačanje i razvoj ICT alata u svrhu promocije kulturnog turizma kao neiskorištenog potencijala u zemljama partnerima. Kroz projekt doći će do podizanja kulturnog stvaralaštva koristeći inovativne pristupe kroz poticanje transnacionalne suradnje u području kulturnog turizma, razmjene najboljih praksi u području destinacijskog menadžmenta kulturnog turizma, predstavljanja pilot modela upravljanja kulturnim destinacijama. Aktivnosti IDA-e obuhvaćaju koordinaciju i provedbu projekta ... Pročitaj više...

Glavni cilj projekta je poboljšati mogućnost razvoja inovacija u teritorijalnim i proizvodnim sustavima putem prekogranične suradnje te ojačanje sustava klastera različitih sektora na području na kojem se vodi projekt sa fokusom na „Plavi rast“ kao nastavak projekta Bluetech. U projektu će se povezati tvrtke te znanstvene institucije te će se razviti prekogranični maritimni i brodograđevni klaster. Pročitaj više...

Cilj i opis projekta: Mreža informacijskih centara Europe Direct jedno je od glavnih sredstava koja Europska unija koristi za informiranje europskih građana o EU-u, a osobito o pravima građana EU-a i o prioritetima EU-a (naročito o strategiji rasta Europa 2020), te za promicanje participativnog građanstva na lokalnoj i regionalnoj razini. Također, jedan od glavnih ciljeva je i promicanje participativnog građanstva ... Pročitaj više...

Interreg V-B Jadransko - Jonski program ADRION

http://www.adrioninterreg.eu/

Cilj projekta je unaprijediti značajke kulturne, tradicionalne i ekološke baštine jadransko-jonskog područja kroz realizaciju transnacionalnog modela između javnih i privatnih dionika, pružatelja usluga u turizmu, obrtnika, sektorskih stručnjaka, lokalnih zajednica, institucija i kulturnih, društvenih i ekoloških udruga te kroz projekt unaprijediti proces brendiranja proizvoda, usluge i destinacije. Pročitaj više...

Cilj i opis projekta: Cilj projekta je poticati efikasnost i multimodalnost te integrirani pristup u razvoju kanala u transportu roba u prekograničnom području putem razvoja zajedničkih inovativnih IT rješenja . Ciljane skupine su mala i srednja poduzeća u sferi logistike i transporta, lokalni dionici razvoja nadležni za sektor prometa i mobilnosti. Ovaj će projekt iznjedriti platformu za integrirani pristup u ... Pročitaj više...

Europski strukturni investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj projekta je potaknuti gospodarski rast kako Šibensko-kninske županije, tako i cijele Jadranske Hrvatske pružanjem usluga visokokvalitetne poduzetničke infrastrukture poduzetnicima i poduzetničkim potpornim institucijama u pozitivnom poslovnom okruženju. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i opremanje stare poslovne zgrade ukupne površine od 1700m2, u kompleksu bivše tvornice TLM d.o.o. u Šibeniku, čime će se malim i srednjim poduzećima na području regije omogućiti korištenje ... Pročitaj više...

U sklopu projekta EMPOWERING bit će provedena analizu stanja u sektoru energetike te usvajanje novog i nadogradnja postojećeg Akcijskog plana održivog korištenja energije (SEAP) za razdoblje do 2030. godine. Gradovi uključeni u projekt dobit će potporu regionalnih razvojnih i regionalnih energetskih agencija te realizirati aktivnosti koje će oblikovati energetsku viziju grada u skladu s prioritetima prihvatljivima za financiranje iz fondova ... Pročitaj više...

Cilj Life SEC Adapt projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama, a u vidu odgovora naprednih europskih gradova na izazove globalne promjene klime, te predstavlja konkretan nastavak ujedno prve i najambicioznije inicijative Europske komisije usmjerene izravno na aktivno uključenje i kontinuirano sudjelovanje gradskih uprava i samih građana u borbi protiv ... Pročitaj više...