Aktualni EU projekti

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

https://strukturnifondovi.hr/

NAZIV PROJEKTA COWORKING PULA, KK.03.1.2.19.0001 KRATKI OPIS PROJEKTA Cilj projekta je uspostava poduzetničkog centra s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanja poduzetničke klime na Urbanom području Pula. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i uređenje zgrade Mehanike u svrhu prenamjene u poduzetnički centar Coworking Pula. Vlada RH je u rujnu 2018. godine prepoznala značaj projekta te je temeljem ideje osmišljene ... Pročitaj više...

Transport i logistika

Projekt Sustainable Transport Solutions And Innovative Governance Schemes For Improving Connectivity In Central Europe (SUSTANCE) odobren je putem programa Interreg Central Europe 2021.-2027., prioritetna os 3. - Suradnjom za povezaniju Središnju Europu, promoviranjem multimodalnosti i poboljšanje prometnih veza članica programskog područja. Nositelj projekta je Central European Initiative Executive Secretariat/ Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro-Europea, a ciljevi projekta su: Poboljšati pristupačnost ruralnih ... Pročitaj više...