Aktualni EU projekti

Projekt NABI usmjeren je na razvoj edukativnih materijala koji će obuhvatiti inovativna rješenja, a koja doprinose prilagodbi klimatskim promjenama u urbanim sredinama. Projektom će se doprinijeti povećanju razumijevanja i prihvaćanju alternativnih mogućnosti upravljanja zelenim površinama, a koje će se temeljiti na prirodnim rješenjima poput uspostave kišnih vrtova kao jedne od mogućnosti u domeni upravljanja oborinskim vodama što je ujedno i ... Pročitaj više...

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

https://strukturnifondovi.hr/

NAZIV PROJEKTA COWORKING PULA, KK.03.1.2.19.0001 KRATKI OPIS PROJEKTA Cilj projekta je uspostava poduzetničkog centra s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanja poduzetničke klime na Urbanom području Pula. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i uređenje zgrade Mehanike u svrhu prenamjene u poduzetnički centar Coworking Pula. Vlada RH je u rujnu 2018. godine prepoznala značaj projekta te je temeljem ideje osmišljene ... Pročitaj više...

Projekt „MIMOSA“ strateški je projekt u sklopu programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska, a ujedno predstavlja i nastavak na aktivnosti projekta u koji je IDA uključena kao partner. Glavni cilj projekta je povećanje multimodalnosti i poboljšanje dostupnosti usluga, smanjenje emisija CO2 te doprinos održivoj mobilnosti putnika u programskom području. IDA će u sklopu projekta provesti dvije pilot aktivnosti: uspostava pametne ... Pročitaj više...

Europski socijalni fond - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020

http://www.esf.hr/

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a, ponajprije među djecom svih uzrasta i mladih. Planirane aktivnosti uključuju: uređenje 'Znanstvenog vrta' pri Centru za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije u Puli i nabavu potrebne opreme, organizaciju programa 'Mali znanstvenik' i 'Znanstveni doručak' te umrežavanje organizacija civilnog društva, javnog i znanstvenog te razvojnog ... Pročitaj više...

Projekt CLASS 4.0 je odobren za financiranje u sklopu poziva za kapitalizaciju rezultata prethodnih projekata Programa Interreg Italija – Hrvatska. Cilj projekta je poboljšati okvirne uvjete za prekogranične inovacije u području plave ekonomije maksimiziranjem i poboljšanjem iskustava i rezultata dobivenih provedbom prethodnih projekata financiranih u okviru iste prioritetne osi kao što su INVESTINFISH, BEAT, BLUE KEP. Fokus projekta, čija provedba ... Pročitaj više...