Poduzetničke zone i klasteri

Temeljem istraživanja potreba istarskih poduzetnika, kao i analizom kreditnih zahtjeva u dosadašnjoj realizaciji kreditnih linija, utvrđena je učestala potreba za poduzetničkom infrastrukturom. Koordinacija razvoja poduzetničkih zona na području Istarske županije stoga je jedna od ključnih aktivnosti Istarske razvojne agencije. Sukladno navedenim potrebama utvrđene su smjernice razvoja poduzetničkih zona i industrijskih parkova u Istarskoj županiji te je izrađen Dugoročni program poticanja razvoja poduzetničkih zona u Istarskoj županiji. 

Na temelju postojeće prostorno-planske dokumentacije, infrastrukturne opremljenosti i raspoložive radnu snagu u okruženju, identificirano je 34 strateške zone sa statusom prioriteta. Na taj način utvrđene, i u nastavku navedene strateške zone zauzimaju površinu veću od 1.300 ha.

Kontakt osoba: