Gospodarstvo u Istarskoj županiji

Istarska županija, koja administrativno broji 10 gradova i 31 općinu je u 2018. godini ostvarila rezultate koji su u vrhu najuspješnijih u RH, što pokazuje i indeks gospodarske snage županija objavljen od strane Hrvatske gospodarske komore temeljem prosječnih vrijednosti ostvarenih u proteklom trogodišnjem razdoblju. Isti je  29,3 % veći od prosjeka RH te se bilježi porast od  2% u odnosu na prosječne rezultate Istarske županije za 2017. godinu. 

Prema dostupnim podacima u referentnom razdoblju Istarska županija je u vrhu po sljedećim ključnim pokazateljima: BDP-u po stanovniku, neto dobiti poduzetnika po zaposlenom te smanjenju stope nezaposlenosti.

U Istarskoj je županiji tijekom 2017. godine bilo ukupno 10.222 poduzetnika koji zapošljavaju 50.667 ljudi te 7.300 aktivnih obrta. Rezultati poslovanja istih, objavljeni od strane FINA-e, govore o  ukupnim prihodima istih u iznosu od 33,86 milijardi kuna te ukupnoj dobiti u referentnom razdoblju u iznosu od 2,3 milijarde kuna. 

Detaljnije se prema broju poduzetnika, broju zaposlenih i ukupnom prihodu izdvaja  Grad Pula, koji je uz Zagreb grad s najviše poduzetnika u odnosu na radno sposobno stanovništvo (69 poduzetnika na 1.000 radno sposobno stanovnika). U 2017. godini je kod 2.689 poduzetnika u Puli bilo zaposleno 14.662 radnika (7,3% više u odnosu na 2016. godinu).
Vrlo uspješne gospodarske rezultate bilježe i gradovi Poreč, Umag, Rovinj te općina Medulin, a  među prvih pet po neto dobiti poduzetnika su i gradovi Pazin i Labin. 

Prema posljednjim raspoloživim podacima iz Državnog zavoda za statistiku za 2015. godinu prosječni BDP po stanovniku u Istarskoj županiji ostvaren je u visini 13.224,79 EUR što je 24,93 % više od prosječnog BDP-a po stanovniku Republike Hrvatske, dok je stopa registrirane nezaposlenosti u 2017. godini iznosila 6,2 %.

Ključ uspjeha istarskog gospodarstva je svakako u njegovoj diversifikaciji i većim ulaganjima u sektore s rastom te potencijalom rasta u budućnosti. Prema podacima DZS-a najzastupljenije djelatnosti po BDV-u po županijama u 2015. godini bile su smještaj, priprema i usluživanje hrane (20,0%) te prerađivačka industrija (15,7%).

Turizam i ugostiteljstvo u stalnom su rastu te najveće hotelijerske tvrtke u Republici Hrvatskoj imaju sjedište upravo u Istarskoj županiji. U 2018. godini zabilježeno je tu više od 28,4 milijuna noćenja te više od 4,4 milijuna dolazaka, što je rast od 3 odnosno 5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Stoga je u zadnjem razdoblju turizam nositelj najvećih investicija na poluotoku. Navedeno prati i trgovina i širenjem i poboljšanjem ponude i znatnim investicijama u nove objekte i centre.
Isto tako u usponu je IT sektor te se sjedište najveće i najbrže rastuće IT kompanije nalazi upravo u Istarskoj županiji.

Prema podacima DZS-a po pitanju izravnih stranih ulaganja, u razdoblju od 1993. do 2017. godine, najveća su ulaganja nakon Grada Zagreba, ostvarena u Istarskoj županiji, u iznosu 2,1 milijarde EUR.