Coworking Pula

U tijeku je aktivna priprema Projekta izgradnje i uspostave COWORKING centra u Puli, kao jednog od strateških projekata Strategije razvoja urbanog područja Pula koji će se financirati putem ITU mehanizma, procijenjene vrijednosti 20 milijuna kuna.
Vlada RH je u rujnu 2018. godine prepoznala značaj projekta te je temeljem ideje osmišljene na inicijativu IDA-e darovala Gradu Puli napuštenu zgradu Mehanike u centru Pule, koja će biti obnovljena i nadograđena te prenamijenjena u sklopu projekta u poduzetnički centar s ciljem jačanja poduzetničkog okruženja. Fokus je na stvaranju povoljne poduzetničke klime za nova ulaganja, inovacije i implementaciju novih tehnologija, osim malih i srednjih poduzetnika, naglasak je i na „freelancerima“,  čija mreža sve više i više raste i prepoznata je od nadležnih institucija unutar Europske unije. Temeljem navedenog će poduzetnički centar predstavljati ključno mjesto za okupljanje odnosno stvaranje  poduzetničke zajednice na urbanom području Pula i šire.

Kontakt osoba: