Mjere potpore poduzetništvu

 

Istarska županija i jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji na godišnjoj razini u javnim proračunima osiguravaju sredstva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u funkciji razvoja poduzetništva i jačanja poduzetničke klime. 
Uz navedeno su od interesa su za jačanje poduzetništva i nacionalne mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje se uz pomoć regionalnih ispostava HZZ-a provode i na županijskim razinama. 
Nadalje, istarski poduzetnici, obrtnici, poljoprivrednici te OPG-ovi imaju i priliku prijave na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, koji se provode centralizirano na nacionalnoj razini RH.
Isto tako od prosinca 2004. godine u sklopu sjedišta Istarske razvojne agencije u Puli djeluje Regionalni ured Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za Istarsku županiju, koji osmišljava i provodi vlastite povoljne kreditne programe za poduzetništvo. HBOR djeluje i  kao nacionalna pristupna točka za moguće korisnike i ulagače  u sklopu inicijative Europske komisije naziva Plan ulaganja za Europu, poznatu i pod nazivom ”Junckerov plan”.
Detaljnije informacije od predmetnog interesa slijede u dole navedenim direktnim linkovima.
 

AKTUALNI PROGRAMI/NATJEČAJI I MJERE:

Jedinice lokalne i regionalne samouprave Istarske županije

Grad Buzet raspisuje natječaj za bespovratne potpore u poduzetništvu i poljoprivredi u 2021. godini
Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2021. godinu
Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Poreča za 2021. godini
Poticaji za razvoj poduzetništva za Grad Umag za 2021. godinu

Nacionalna razina Republike Hrvatske 

Europski strukturni i investicijski fondovi - Svi natječaji

Ostali programi

HZZ  - Mjere aktivne politike zapošljavanja
Europski socijalni fond - Učinkoviti ljudski potencijali - Natječaji
"Junckerov plan" i "Europski fond za strateška ulaganja"