Mjere potpore poduzetništvu

Aktualno: MJERE ZA PODUZETNIKE POGOĐENE COVID – 19

Istarska razvojna agencija donosi pregled svih mjera namijenjenih poduzetnicima pogođenima COVID – 19 od strane Europske unije, Republike Hrvatske, Istarske županije i svih gradova u Istarskoj županiji. 

Mjere za poduzetnike - Jedinice lokalne i regionalne samouprave Istarske županije

NOVE MJERE SOLIDARNOSTI Istarske županije i devet istarskih gradova
Općina Bale; Općina Barban Općina FažanaOpćina Medulin; Općina Motovun

Mjere za poduzetnike - Nacionalna razina Republike Hrvatske

HBOR - Nove pogodnosti za kreditiranje obrtnih sredstava
FINA - Obavijesti zbog izvanredne situacije uzrokovane pojavom koronavirusa
Porezna uprava - Porezne informacije vezane uz izvanredno stanje izazvano širenjem virusa COVID - 19
HZZ - Mjere COVID-19HZZ - Mjere COVID - 19
HAMAG - BICRO - Kako do zajma
HOK - AKTUALNE MJERE, UPUTE I OBRASCI – COVID 19

Pregled mjera po nadležnim tijelima državne uprave

Ministarstvo financija
Ministarstvo turizma
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava;
Ministarstvo kulture;  
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije;
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo poljoprivrede

Pregled mjera prema vrsti i području utjecaja

Mjere pomoći gospodarstvu;
Mjere za pomoć poljoprivrednicima i ribarstvu;
Mjere za prijevoznike i turističke djelatnike;
Mjere potpore za očuvanje radnih mjesta;
Mjere za kulturu;
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima epidemijom Koronavirusa

 

Mjere za poduzetnike - Europska razina

Plan oporavka za EU

_____________________________________________________________________________________

Tekuće: MJERE POTPORE PODUZETNIŠTVU

Istarska županija i jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji na godišnjoj razini u javnim proračunima osiguravaju sredstva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u funkciji razvoja poduzetništva i jačanja poduzetničke klime. 
Uz navedeno su od interesa su za jačanje poduzetništva i nacionalne mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje se uz pomoć regionalnih ispostava HZZ-a provode i na županijskim razinama. 
Nadalje, istarski poduzetnici, obrtnici, poljoprivrednici te OPG-ovi imaju i priliku prijave na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, koji se provode centralizirano na nacionalnoj razini RH.
Isto tako od prosinca 2004. godine u sklopu sjedišta Istarske razvojne agencije u Puli djeluje Regionalni ured Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za Istarsku županiju, koji osmišljava i provodi vlastite povoljne kreditne programe za poduzetništvo. HBOR djeluje i  kao nacionalna pristupna točka za moguće korisnike i ulagače  u sklopu inicijative Europske komisije naziva Plan ulaganja za Europu, poznatu i pod nazivom ”Junckerov plan”.
Detaljnije informacije od predmetnog interesa slijede u dole navedenim direktnim linkovima.
 

AKTUALNI PROGRAMI/NATJEČAJI I MJERE:

Jedinice lokalne i regionalne samouprave Istarske županije

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta u 2020. godini
Program potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu

Nacionalna razina Republike Hrvatske 

Europski strukturni i investicijski fondovi - Svi natječaji

ESI fondovi izdvojeno: Aktualni natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava za male i srednje poduzetnike:

Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika - faza I. (otvoren od 21.5.2019. do 31.12.2020. ili do iskorištenja sredstava)

Ostali programi

HZZ  - Mjere aktivne politike zapošljavanja
Europski socijalni fond - Učinkoviti ljudski potencijali - Natječaji
"Junckerov plan" i "Europski fond za strateška ulaganja"