Mjere potpore poduzetništvu

Aktualno: MJERE ZA PODUZETNIKE POGOĐENE COVID – 19

Istarska razvojna agencija donosi pregled svih mjera namijenjenih poduzetnicima pogođenima COVID – 19 od strane Europske unije, Republike Hrvatske, Istarske županije i svih gradova u Istarskoj županiji. 

Mjere za poduzetnike - Jedinice lokalne i regionalne samouprave Istarske županije

Prvi set mjera - Grad BuzetGrad LabinGrad NovigradGrad PazinGrad PulaGrad PorečGrad RovinjGrad Vodnjan
Drugi set mjera - Grad Buzet; Grad Labin; Grad PazinGrad Pula; Grad RovinjGrad Vodnjan
Općina Bale; Općina Barban Općina FažanaOpćina Medulin; Općina Motovun
NOVE MJERE SOLIDARNOSTI Istarske županije i devet istarskih gradova

 

Mjere za poduzetnike - Nacionalna razina Republike Hrvatske

HBOR - Nove pogodnosti za kreditiranje obrtnih sredstava
FINA - Obavijesti zbog izvanredne situacije uzrokovane pojavom koronavirusa
Porezna uprava - Porezne informacije vezane uz izvanredno stanje izazvano širenjem virusa COVID - 19
HZZ - Mjere COVID-19 LipanjHZZ - Mjere COVID - 19
HAMAG - BICRO - Kako do zajma
Start at Best – prijavite se na program za razvoj inovacija na radnom mjestu
HOK - Poslovanje obrta u posebnim uvjetima izazvanim epidemijom korona virus COVID-19

Pregled mjera po nadležnim tijelima državne uprave

Ministarstvo financija
Ministarstvo turizma
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava;
Ministarstvo kulture;  
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije;
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo poljoprivrede

Pregled mjera prema vrsti i području utjecaja

Mjere pomoći gospodarstvu;
Mjere za pomoć poljoprivrednicima i ribarstvu;
Mjere za prijevoznike i turističke djelatnike;
Mjere potpore za očuvanje radnih mjesta;
Mjere za kulturu;
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima epidemijom Koronavirusa

 

Mjere za poduzetnike - Europska razina

COVID-19 – Vijeće donijelo mjere za hitno oslobađanje sredstava

_____________________________________________________________________________________

Tekuće: MJERE POTPORE PODUZETNIŠTVU

Istarska županija i jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji na godišnjoj razini u javnim proračunima osiguravaju sredstva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u funkciji razvoja poduzetništva i jačanja poduzetničke klime. 
Uz navedeno su od interesa su za jačanje poduzetništva i nacionalne mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje se uz pomoć regionalnih ispostava HZZ-a provode i na županijskim razinama. 
Nadalje, istarski poduzetnici, obrtnici, poljoprivrednici te OPG-ovi imaju i priliku prijave na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, koji se provode centralizirano na nacionalnoj razini RH.
Isto tako od prosinca 2004. godine u sklopu sjedišta Istarske razvojne agencije u Puli djeluje Regionalni ured Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za Istarsku županiju, koji osmišljava i provodi vlastite povoljne kreditne programe za poduzetništvo. HBOR djeluje i  kao nacionalna pristupna točka za moguće korisnike i ulagače  u sklopu inicijative Europske komisije naziva Plan ulaganja za Europu, poznatu i pod nazivom ”Junckerov plan”.
Detaljnije informacije od predmetnog interesa slijede u dole navedenim direktnim linkovima.
 

AKTUALNI PROGRAMI/NATJEČAJI I MJERE:

Jedinice lokalne i regionalne samouprave Istarske županije

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta u 2020. godini
Javni poziv poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2020. godinu
Program potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu
Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija iz "Programa kreditiranja poduzetnika i obrtnika u Gradu Rovinju-Rovigno u 2020. godini"

Nacionalna razina Republike Hrvatske 

Europski strukturni i investicijski fondovi - Svi natječaji

ESI fondovi izdvojeno: Aktualni natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava za male i srednje poduzetnike:

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja faza II (otvoren od 14.02.2020. do 29.06.2020.) 
Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika - faza I. (otvoren od 21.5.2019. do 31.12.2020. ili do iskorištenja sredstava)
Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II. faza  (otvoren od 14.12.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava)
Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2 (otvoren od 24.08.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava) 
Inovacijski vaučeri za MSP-ove  (otvoren od 21.05.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava)
Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme) (otvoren od 13.04.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava)
Znakovi kvalitete (otvoren od 13.07.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava)
Certifikacijom proizvoda do tržišta (otvoren od 18.05.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava)

Ostali programi

HZZ  - Mjere aktivne politike zapošljavanja
Europski socijalni fond - Učinkoviti ljudski potencijali - Natječaji
"Junckerov plan" i "Europski fond za strateška ulaganja"