I-LOG

Transport i logistika

Projekt I-log promovirala je talijanska regija Marche u sklopu Interreg III-B / CADSES programa 2000.-2006. godine. Projekt je bio usmjeren na racionalizaciju logistike i usluga transporta u industrijskim klasterima, integrirajući ponudu transportnih usluga sa ICT rješenjima. Jedan od najvažnijih čimbenika ekonomskog razvoja i industrijskog obujma na današnjem globalnom tržištu je logistika. Ona je strateški instrument koji garantira pozitivni razvoj u svakom segmentu industrije. Glavni cilj projekta I-log bio je razvoj inovativne usluge u transportu kao i na polju logistike općenito, usluge koje će podržati sektor malog i srednjeg poduzetništva (MSP) poštujući pri tome zakonitosti okoliša.