PRO.SME

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt Integrirane akcije za prekograničnu promociju hrvatskog sektora malog i srednjeg poduzetništva i ekonomsku integraciju s pograničnim regijama u Sloveniji i Italiji (PRO.SME), bio je usmjeren na promociju malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji te stvaranje pogodnih uvjeta za jačanje prekogranične suradnje i privlačenje stranih ulaganja. Projekt je bio usmjeren na djelovanje poduzetničkog inkubatora kao oblika podrške start-up poduzetničkim pothvatima, što uključuje sve popratne usluge koje se pružaju poduzetnicima početnicima (financijska podrška, edukacija, savjetovanje i dr.), zatim na razvoj novih kreditnih shema i njihovo približavanje korisnicima - malim i srednjim poduzetnicima te promociju rezultata projekta kroz tiskane medije, izradu nove web stranice i organizaciju promotivnih događaja, radionica i konferencija. Nositelj projekta bila je IDA, a sredstva za njegovu realizaciju dobivena su putem programa CARDS 2003. Realizacija projekta odvijala se od lipnja 2005. do lipnja 2007. godine. Projekt je službeno zaključen 23. lipnja 2007. godine.