EMPOWERING – Empowering Local Public Authorities to Build Integrated Sustainable Energy Strategies

Energetska učinkovitost i klimatske promjene

HORIZON 2020

42 mjeseca (02/2016. - 07/2019.)

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (ITALIA) SVIM - Sviluppo Marche S.r.l.

Ostali partneri:

  • Andalusian Agency for the Environment and Water (ŠPANJOLSKA)
  • BORA 94 County Development Agency (MAĐARSKA)
  • Centre for Renewable Energy Sources and Saving; RCM - Region of Central Macedonia (GRČKA)
  • Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o (HRVATSKA)
  • North-East Regional Development Agency (RUMUNJSKA)
  • RISE – Research Institutes of Sweden (ŠVEDSKA)

U sklopu projekta EMPOWERING bit će provedena analizu stanja u sektoru energetike te usvajanje novog i nadogradnja postojećeg Akcijskog plana održivog korištenja energije (SEAP) za razdoblje do 2030. godine. Gradovi uključeni u projekt dobit će potporu regionalnih razvojnih i regionalnih energetskih agencija te realizirati aktivnosti koje će oblikovati energetsku viziju grada u skladu s prioritetima prihvatljivima za financiranje iz fondova EU u narednom programskom razdoblju, čime će se pridonijeti još učinkovitijem financijskom iskorištavanju EU sredstava.

Kontakt: