FISH.LOG.

Plava i zelena ekonomija

Glavni cilj projekta "Fish.log"  bila je izgradnja prvih dviju veletržnica ribe u Hrvatskoj - u Poreču i Rijeci te izgradnja i obnova potrebne logističke infrastrukture koju koriste mali i srednji poduzetnici ribarskog sektora na području Istarske i Primorsko-goranske županije. Zajednička konvencija među partnerima o pokretanju projekta "Fish.log" potpisana je 1. veljače 2004. godine u Riminiju, a njome su se partneri obvezali na ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Ugovora. Istarska županija potpisivanjem Ugovora preuzela je obvezu izrade Studije izvedivosti za izgradnju veletržnica ribe u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji te izrade tehničkog projekta i dokumentacije, kao i obvezu ishodovanja građevinske dozvole za veletržnicu ribe u Poreču. Osim toga, aktivnosti Istarske županije odnose se i na organizaciju promotivnih seminara i sastanaka radi teritorijalne promocije projekta, kao i na edukaciju budućih djelatnika veletržnice. Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. bla je zadužena  za izgradnju i opremanje objekta veletržnice riba u Poreču. Nositelji projekta bile su talijanske regije Friuli Venezia Giulia, Veneto i Emila Romagna. Projekt "Fish.log" većim je dijelom financiran putem talijanskog Zakona 84 iz 2001. godine, koji predviđa izdvajanje poticajnih sredstava za razvojne projekte u tranzicijskim zemljama jugoistočne Europe. Projekt je službeno završen 31. prosinca 2007. godine.