HIVES

Istraživanje i razvoj

Projekt HIVES (High level Innovation for a Value-driven Exploitation of a joint S 3 in the Adriatic area) financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., ciljanog natječaja Europske strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). Glavni je cilj projekta bila je kapitalizacija stečenih iskustava iz već provedenih projekata u sklopu predmetnog programa kroz razmjenu i usklađivanje relevantnih podataka vezanih na četiri prioritetna stupa EUSAIR strategije. Na taj način povećao se dugoročan utjecaj prekogranične suradnje kroz razmjenu podataka i informacija o istraživanjima, tehnologijama i poslovnim mogućnostima u području Strategija pametnih specijalizacija (S3). 
Ukupan budžet projekta iznosio je 1.050.000,00 EUR, pri čemu je za IDA-u bilo namijenjeno 90.000,00 EUR, od čega se iz EU izvora sufinanciralo 85 % iznosa. 
Vodeći partner projekta je Sveučilište Teramo iz Italije, a ostali partneri uz IDA-u: Regija Marche (Italija), Fakultet politehnike regije Marche (Italija), Punto Europa Konzorcij Cope (Italija), Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj (BIH), Gospodarska komora Chieti (Italija) i Univerzitet Donja Gorica.
Razdoblje provedbe: 8 mjeseci (04/2016.-11/2016.).