CLUSTERPOLISEE

Klasteri

Projekt METRIS PLUS (Boosting Research and Innovation Potential of the Adriatic Cross-border Area in a Joint Research Initiative led by Metris Research Centre), financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a glavni njegov cilj bio je poboljšati istraživačko-inovacijske kapacitete jadranskog prekograničnog područja, putem zajedničkih istraživačkih projekata te suradnje institucija u javnom, privatnom, akademskom i istraživačkom sektoru. Specifično je projekt bio usmjeren na jačanje znanstvenih, tehnoloških i istraživačkih kapaciteta prekograničnog područja u sektoru eko-inovacija te podršku inicijativama koje razvijaju eko-inovativne tehnologije u sustavima pročišćavanja otpadnih voda.  

Ključno je u tom smislu bilo dodatno opremanje te osnaživanje Centra za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS, kao i pilot aktivnost izrade ekološkog pročistača otpadnih voda kojeg je IDA završno instalirala te ustupila na korištenje komunalnom poduzeću Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o., za potrebe pročišćavanja otpadnih voda Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat u Rovinju i dijela okolnog naselja.

Ukupna vrijednost projekta bila je 1.768.374,00 EUR, od čega je IDA-i bilo namijenjeno 886.377,00 EUR, pri čemu se iz EU izvora sufinanciralo 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Vodeći partner projekta bila je Istarska razvojna agencija a preostali partneri: Istarska županija (Hrvatska), SVIM – Regionalna razvojna agencija Regije Marche (Italija), UIP – Univerzitetni razvojni centar in inkubator Primorske (Slovenija), SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija (BiH), ALMA MONS - Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća, Novi Sad (Srbija). Suradnici u projektu bili su: Visoka tehnička škola u Puli, Politehnički studij i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Razdoblje provedbe: 42 mjeseca (03/2011.-09/2014.).