GREEN MIND - GREEN and smart Mobility INDustry innovation

Istraživanje i razvoj

Interreg Mediteran 2014. – 2020.

36 mjeseci (02/2018. - 01/2021.)

https://greenmind.interreg-med.eu/

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (ITALIJA) Razvojna Agencija SIPRO

Ostali partneri:

  • AFT TBC (Francuska)
  • E – Zavod (SLOVENIJA)
  • Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o (HRVATSKA)
  • Multi-sector innovative business association for smart cities - Andalucia smart city cluster (ŠPANJOLSKA)
  • SERDA – Razvojna agencija Sarajevo (BiH)
  • Splitsko-dalmatinska županija (HRVATSKA)
  • Thessaloniki tehnološki park (GRČKA)

Projekt Green mind potiče razvoj ekonomske konkurentnosti i inovacija u industriji zelene i pametne mobilnosti, učvršćivanjem regionalne i transnacionalne suradnje između poduzetništva, istraživačkih tijela i javnog sektora.
U kontekstu brzog tehnološkog napretka i sve restriktivnijih politika zaštite životne sredine, Green Mind aktivno sudjeluje u jačanju transnacionalne aktivnosti klastera i agencija koje pružaju podršku malim i srednjim poduzećima (MSP). Pomaže u prepoznavanju i iskorištavanju tržišnih prilika i ukazuje na rastuće zahtjeve za proizvodima zelene i pametne mobilnosti i uslugama u ključnim sektorima mobilnosti kao što su transport i logistika, automobilska industrija, proizvodnja energije i IT.

Glavni ciljevi su ispitivanje novih usluga iz domene tržišne inteligencije, mogućnosti javnog financiranja i usluge B2B povezivanja za MSP; izgradnja Modela spomenutih usluga koji je lako primjenjiv u klasterima i agencijama; uspostava transnacionalne inovativne mreže koja uključuje javni sektor, industriju i akademsku zajednicu; donošenje programa podrške politikama aktualizirajući projektne rezultate bazirane na specijaliziranim pametnim strategijama uključenih područja. 

Nakon testiranja novih usluga kroz projekt će se razviti pilot usluga (iz domene tržišne inteligencije, mogućnosti javnog financiranja i usluge B2B povezivanja za MSP) za unapređenje konkurentnosti i inovativnosti MSP-ova koje će biti implementirane i testirane u osam mediteranskih teritorijalnih konteksta te osigurava zajedničko učenje, razmjenu znanja i proces izgradnje kapaciteta za inovacije u industriji zelene i pametne mobilnost.
Sva mala i srednja poduzeća koja su zainteresirana za uključivanje u budućnost mobilnosti smatraju se dijelom pilota, aktivno sudjelujući na pilot radionicama, fokus grupama i radionicama na kojima će dobiti radne materijale. Tri usluge konačno će oblikovati poslovni Model, koji će biti primjenjiv u svakoj regiji.

Flyer n° 1

Bilten n° 1 – Kolovoz 2019

Story telling on the three green mind services test

Piloti u sklopu projekta Green Mind:

Market intelligence pilot - social networks

Public funding pilot

B2B pilot - fairs

 

Green Mind MED Network Initiative Agreement

 

The Green Mind transferable model BROŠURA

 

Kontakt: