METRO – Maritime Environment-friendly TRanspOrt systems

Transport i logistika

Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020.

36 mjeseci (01/2019. – 12/2021.)

http://www.italy-croatia.eu/

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (ITALIJA) Università degli studi di Trieste

Ostali partneri:

  • Autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale (ITALIJA)
  • Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o (HRVATSKA)
  • Sveučilište u Rijeci – Pomorski fakultet (HRVATSKA)
  • Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet (HRVATSKA)
  • Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. (HRVATSKA)
  • Wartsila Italia S.p.A. (ITALIJA)

Projekt ima za cilj poboljšati kvalitetu, sigurnost i održivost okoliša u pomorskom prijevozu promovirajući multimodalnost i eko-inovativna rješenja za pomorski i obalni prijevoz u programskom području Italije i Hrvatske.

Posebni ciljevi projekta usmjereni su na analizu ruta pomorskog putničkog prometa u programskom području te potencijala za infrastrukturnu podršku, kako bi se ojačala multimodalna rješenja povezivanja u pomorskom prometu, posebno u vrijeme turističke sezone. Isto tako predviđene su pilot aktivnosti osmišljavanja koncepta novih modela hibridnih plovila za prijevoz putnika u programskom području, kao i testiranja pametnih sustava za nadzor putničkog pomorskog prometa i jačanje logističke osnove za uvođenje eko-inovativnih plovila u pomorski prijevoz putnika između Italije i Hrvatske. 

Ukupni budžet IDA-e kao projektnog partnera za provedbu projektnih aktivnosti iznosi 179.875,00 EUR, od čega Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% od prihvatljivih troškova u iznosu od 152.893,75 EUR.

1. NEWSLETTER

2. NEWSLETTER

Kontakt: