RE.CEN.T.

Jačanje ljudskih resursa i zapošljavanje

Projekt Regional Centres for Trainings - Re.Cen.T. odobren je za financiranje iz sredstava programa PHARE 2005- Aktivne mjere zapošljavanja za skupine kojima prijeti društveno isključenje. Opći cilj projekta je promoviranje ekonomske i socijalne kohezije s ciljem  bolje profesionalne integracije najugroženijih skupina društva  na tržištu rada. Specifični cilj projekta je kreiranje dugoročnih postavki za rješavanje problema nezaposlenosti kroz razvoj i izobrazbu djelatnika unutar organizacija na lokalnom nivou koje će provoditi mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na najugroženije skupine nezaposlenih na tržištu rada u Istarskoj regiji. Ciljne grupe projekta su dvije skupine koje čine više od polovice ukupnog broja nezaposlenih u Istri: mladi do 24 godine i žene preko 40 godina starosti. Predviđeno je da će ukupno 520 nezaposlenih osoba proći edukacije organizirane u projektu. Aktivnosti projekta:

  • Edukacija 15 trenera s područja Regije koji će educirati nezaposlene
  • Edukacija nezaposlenih podijeljena u dva dijela:
  • Osposobljavanje nezaposlenih za samozapošljavanje- ciljna grupa 300   mladih ispod 24 godine i 200 žena iznad 40 godina
  • ECDL edukacija za 20 žena starijih od 40 godina
  • Uspostava info centara za nezaposlene koji trebaju profesionalnu pomoć pri zapošljavanju ili samozapošljavanju (ulazak u poduzetničku aktivnost) u svakom gradu u županiji
  • Organizacija konferencije nazvane "Dan karijera"- susret nezaposlenih s poslodavcima
  • Prezentacija projekta putem medija (TV emisije, konferencije za tisak),  izrada  letaka, brošura, materijala vezanih uz obrazovanje te izrada DVD-a s filmom koji sadrži zapis o svim provedenim aktivnostima i iskustvima korisnika.
  • Kreiranje web portala projekta

Partneri IDA-e u ovom projektu su: Istarska županija, ZUM- Udruga mladih, Pulski centar za poduzetništvo, Grad Poreč i Grad Rovinj. Suradnici projekta su: HZZ, Područna služba Pula i gradovi Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Umag i Vodnjan. Ukupna vrijednost projekta je 88.230,10 €, od čega EK sufinancira 88% odnosno 77.642,49 €. Projekt je započeo 27.11.2007. i trajat će 12 mjeseci.