INTERINO

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija (INTERINO) sufinanciran je sredstvima Europske Unije u okviru programa IPA, komponenta II, slovensko-hrvatska prekogranična suradnja. U projektu je sudjelovalo osam institucija iz Slovenije i Hrvatske, a nositelj predmetnog projekta bio je UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.  Projekt je započeo s provedbom u travnju 2011. godine, a bio je namijenjen potencijalnim poduzetnicima s dobrim poslovnim idejama koje ne znaju provesti u posao ili samozapošljavanje,  studentima, istraživačima, profesorima koji žele komercijalizirati svoja istraživanja, ženama poduzetnicama te novim poduzećima koja se temelje na znanju. Glavni cilj projekta bio je širiti poduzetničku kulturu kod mladih i stanovnika prekograničnog područja. Posebni prekogranični cilj projekta bio je nadograditi dosadašnje alate i sa svim partnerima proširiti geografsku pokrivenost I&R i znanstvenim institucija te ih povezati sa poduzećima na cijelom prekograničnom području. Osnovne aktivnosti partnera u projektu bile su:

 • Provedba regionalnih natječaja za najbolji poslovni plan
 • Provedba prekograničnog natječaja prva tri regionalna pobjednika za najbolji poslovni plan
 • Provedba intenzivne marketinške kampanje za identificiranje poduzetničkih timova, koji razvijaju poduzetničke ideje i promociju partnerskih organizacija te njihovo stvaranje
 • Pružanje stručne pomoći kod razvoja poduzetničkih ideja i osnivanja poduzeća (poduzetničke radionice, poduzetničko savjetovanje, strukovna predavanja)
 • Aktivno umrežavanje, gdje je moguće intenzivno povezivanje poduzetnika s relevantnim izvorima resursa u pograničnoj regiji (financijski, kadrovski,...)
 • Izbor i promocija najboljih novonastalih poduzeća i njihovo uključivanje u proces inkubacije
 • Prekogranična promocija mladih inovativnih poduzeća, kojima će biti omogućena prepoznatljivost kod potencijalnih prekograničnih partnera
 • Studija stanja razvojnoistraživačkih institucija te ocjena pripremljenosti MSP-a u prekograničnoj regiji za inovacije, prijenos i upotrebu I&R-a
 • Promocija suradnje između malih i srednjih poduzeća te I&R jedinica pomoću susreta, edukacije i stvaranja
 • Uspostava konkretnih veza između ponude i potražnje na tržištu usluga istraživanja i razvoja te uključenje savjetnika koji će pripomoći u konkretnom prijenosu I&R-a u mala i srednja poduzeća
 • Izvođenje prekogranične edukacije - inovacijske škole u kontekstu cjeloživotnog učenja za rast i razvoj MSP-a