RESNET

Jačanje ljudskih resursa i zapošljavanje

Projekt Regional Stakeholders` Network, ReSNet odobren je za financiranje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć-IPA, komponente IV. Razvoj ljudskih resursa na natječaju Lokalna partnerstva za zapošljavanje- faza 3. Nositelj projekta je Istarska razvojna agencija, a partneri su HRAST- razvojna agencija Vukovarsko-Srijemske županije, Hrvatska gospodarska komora- Županijska komora Pula, Hrvatska obrtnička komora- Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje- područne službe Pula, Dubrovnik i Vukovar. Ciljevi projekta su: doprinjeti razvoju učinkovitog obrazovnog sustava u skladu s potrebama tržišta rada, stvaranje formalne mreže ključnih dionika na regionalnom tržištu rada, analizirati usklađenost obrazovnih programa s ponudom i potražnjom na tržištu rada, te povećati razinu znanja i vještina nezaposlenih. Aktivnosti projekta su: upravljanje projektom, nabava opreme, prikupljanje podataka za kreiranje metodologije praćenja promjena na tržištu rada, studijski posjet- prijenos iskustva u korištenju Europskog socijalnog fonda, izrada metodologije za istraživanje potražnje na tržištu rada, odabir 45 nezaposlenih osoba koje će pohađati edukacije (15 iz Istarske, 15 iz Dubrovačko-Neretvanske i 15 iz Vukovarsko-Srijemske županije), organizacija i provedba edukacija, te promocija projekta (promotivni materijali, završna konferencija). Ukupna vrijednost projekta je 131.867,95 EUR, od čega se iz sredstava Europske Unije kroz program IPA sufinancira 75,82 % odnosno 99.983,69.