CITY_SEC

Energetska učinkovitost i klimatske promjene

Projekt City_SEC - Regional development and energy agencies supporting muniCIpaliTY_SEC to jointly become active energy actors in Europe
krajem prosinca 2009. odobren je za sufinanciranje u okviru
Programa "Inteligentna energija u Europi" (Intelligent Energy Europe - IEE).
Implementacija projekta započela je 1. svibnja 2010. godine, a predviđeno vrijeme trajanja bilo je 30 mjeseci. Ukupni proračun iznosi 1.175.920,00 Eur, od čega Europska unija sufinancira 73%. Udio IDA-e u navedenom proračunu iznosi 126.448,00 Eur, od čega su 29.328,00 Eur vlastita sredstva. Nositelj projekta je SVIM Sviluppo Marche iz Ancone, a uz IDA-u, u njegovoj realizaciji sudjelovali su i Politehničko sveučilište Regije Marche (Italija), Regionalna energetska agencija središnje Makedonije ANATOLIKI (Grčka), Regionalna razvojna agencija Bielsko Biala (Poljska), Energetska agencija jugoistočne Švedske (Švedska), Regionalna razvojna agencija sjeverne Mađarske (Mađarska) i Grad Torino (Italija).  Projekt je nastao iz  ranije utvrđene zajedničke potrebe za pružanjem podrške jedinicama lokalne samouprave s ciljem njihovog uključivanja u međunarodnu mrežu potpisnika
"Sporazuma gradonačelnika" (Covenant of Mayors - CoM)
i postizanja ciljeva zadanih navedenim Sporazumom. U sklopu projekta izrađena je analiza stanja u sektoru energetike te Akcijski planovi za održivi energetski razvoj (Sustainable Energy Action Plans) uključenih gradova. Projekt je bio usmjeren na podizanje razine znanja o socijalnim i ekonomskim povlasticama primjene obnovljivih izvora energije i mjera uštede energije. Glavni cilj projekta upravo je daljnja promocija energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, a krajnji cilj postizanje 20% smanjenja emisije CO2 do 2020. godine (20-20-20). Aktivnosti projekta podrazumijevale su daljnje jačanje kapaciteta 44 uključenih gradova, poglavito onih s područja istočne Europe, do sada lošije zastupljenog i energetski slabije osviještenog dijela Europe. Provedbom projekta uključeni  gradovi postali su aktivni europski energetski centri te je smanjen raskorak u odnosu na gradove ranije uključene u  CoM. Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., kao jedan od partnera projekta, bila je zadužena za koordinaciju regionalnog City_SEC-a - konzorcija istarskih gradova u koji su uključeni
Pula, Poreč, Rovinj, Labin i Buzet.

Aktivnosti istarskog City_SEC-a bile su usmjerene na pripremu gradova za ispunjenje kriterija neophodnih za potpisivanje "Sporazuma gradonačelnika". Uključenim istarskim gradovima projekt City_SEC donio je napredak u području poznavanja i pripreme prelaska na obnovljive izvore energije te smanjenje upotrebe konvencionalnih izvora energije.  Sukladno navedenom, u okviru projekta realizirano je nekoliko studijskih putovanja i događaja usmjerenih na promociju ciljeva projekta. Naime, IDA je bila zadužena za radni paket koji je obuhvaćao aktivnosti cjelokupne  promocije projekta, njegovih ciljeva i rezultata.