Poduzetnički centar COWORKING Pula

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

36 mjeseci

https://strukturnifondovi.hr/

Ukupna vrijednost projekta

Glavni partner:

  • (HRVATSKA) Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o

Ostali partneri:

  • Grad Pula – Pola (HRVATSKA)

NAZIV PROJEKTA
COWORKING PULA, KK.03.1.2.19.0001 

KRATKI OPIS PROJEKTA
Cilj projekta je uspostava poduzetničkog centra s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanja poduzetničke klime na Urbanom području Pula. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i uređenje zgrade Mehanike u svrhu prenamjene u poduzetnički centar Coworking Pula. 
Vlada RH je u rujnu 2018. godine prepoznala značaj projekta te je temeljem ideje osmišljene na inicijativu IDA-e darovala Gradu Puli napuštenu zgradu Mehanike u centru Pule, koja će biti obnovljena i nadograđena te prenamijenjena u sklopu projekta u poduzetnički centar s ciljem jačanja poduzetničkog okruženja. Fokus je na stvaranju povoljne poduzetničke klime za nova ulaganja, inovacije i implementaciju novih tehnologija, osim malih i srednjih poduzetnika, naglasak je i na „freelancerima“, čija mreža sve više i više raste i prepoznata je od nadležnih institucija unutar Europske unije. Temeljem navedenog, poduzetnički će centar predstavljati ključno mjesto za okupljanje odnosno stvaranje poduzetničke zajednice na Urbanom području Pula i šire.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Opći cilj projekta je uspostava poduzetničkog centra s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanja poduzetničke klime na Urbanom području Pula.

Specifični ciljevi:
•    Doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju korisnika na Urbanom području Pula osnivanjem poduzetničkog centra Coworking Pula
•    Unaprijediti usluge PPI-ja i povećati kompetencije djelatnika u svrhu pružanja potpore kojom se povećava stopa preživljavanja i unaprjeđuje gospodarska djelatnost poduzetnika
•    Privlačenje korisnika PPI-ja, promocija usluga u svrhu uspostave lokalne zajednice

Očekivani rezultati:
•    Uspostava poduzetničkog centra Coworking Pula koji će omogućiti poduzetnicima na Urbanom području Pule razmjenjivanje iskustva te korištenje i razvoj vlastitih potencijala
•    Stvaranje 1.200 m2 regeneriranog prostora
•    Stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja umrežavanjem poduzetnika koje će doprinijeti većoj mogućnosti otvaranju novih poslovnih subjekata, lakšem zapošljavanju, te njihovoj većoj uspješnosti
•    Smanjenje nezaposlenosti
•    Razvoj lokalnog poduzetništva
•    Razvoj usluga PPI-ja
•    Uspostava lokalne zajednice na urbanom području
•    Provedba edukacije i usavršavanje djelatnika PPI-ja
•    Osnivanje novih poduzeća te unaprjeđenje znanja i kompetencija postojećim poduzetnicima

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Razdoblje provedbe projekta je od 01. studenog 2020. godine do 01. studenog 2023. godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.639.421,42 EUR, pri čemu je 2.441.220,66 EUR osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukoliko želite rezervirati prostor u Coworking centru, uz upit kojeg se ispunjava na web stranici coworkingpula.hr, potrebno je ispuniti i “Prilog 1” te isti dostaviti na email coworkingpula@ida.hr.

1.  JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za zakup uredskih prostora u poduzetničkom centru COWORKING PULA.

2. Prilog 1 - Informacijski list

Kontakti: