Poduzetnički centar COWORKING Pula

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

36 mjeseci

https://strukturnifondovi.hr/

Ukupna vrijednost projekta

Glavni partner:

  • (HRVATSKA) Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o

Ostali partneri:

  • Grad Pula – Pola (HRVATSKA)

U tijeku je provedba projekta izgradnje i uspostave COWORKING centra u Puli, kao jednog od strateških projekata Strategije razvoja urbanog područja Pula koji će se financirati putem ITU mehanizma ukupne vrijednosti 23 milijuna kuna od čega je 80% sufinancirano bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj dok će preostalih 20% sufinancirati Grad Pula.
Vlada RH je u rujnu 2018. godine prepoznala značaj projekta te je temeljem ideje osmišljene na inicijativu IDA-e darovala Gradu Puli napuštenu zgradu Mehanike u centru Pule, koja će biti obnovljena i nadograđena te prenamijenjena u sklopu projekta u poduzetnički centar s ciljem jačanja poduzetničkog okruženja. Fokus je na stvaranju povoljne poduzetničke klime za nova ulaganja, inovacije i implementaciju novih tehnologija, osim malih i srednjih poduzetnika, naglasak je i na „freelancerima“,  čija mreža sve više i više raste i prepoznata je od nadležnih institucija unutar Europske unije. Temeljem navedenog, poduzetnički će centar predstavljati ključno mjesto za okupljanje odnosno stvaranje poduzetničke zajednice na urbanom području Pula i šire.

U nastavku možete vidjeti idejno rješenje budućeg Poduzetničkog centra COWORKING Pula:

 

 

Kontakti: