SLO-HR-RA

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

SLO-HR-RA je projekt Susjedskog programa Slovenija-Mađarska-Hrvatska 2004.-2006. realiziran u okviru poticanja Zajednice INTERREG IIIA. Projekt je bio usmjeren na jačanje prekogranične suradnje i uravnoteženog razvoja prekograničnih područja. Uz Istarsku razvojnu agenciju (IDA) d.o.o., u projektu su sudjelovale tri slovenske i dvije hrvatske razvojne agencije. Nositelji projekta bili su RRA Notranjsko-Kraške regije i PORIN d.o.o. Rijeka. Zadaća projekta SLO-HR-RA prije svega bila je razvoj ljudskih resursa zaposlenika gospodarskih institucija i studenata kroz stvaranje uvjeta za međuregionalnu suradnju Slovenije i Hrvatske.
Ciljevi projekta bili su:

  • Uspostavljanje sustava izobrazbe zaposlenika gospodarskih institucija i studenata
  • Unapređenje suradnje gospodarskih institucija u prekograničnom području
  • Uspostavljanje stipendijske sheme

U okviru projekta formirane su radne skupine koje se bave osmišljavanjem zajedničkih hrvatsko-slovenskih projekata značajnih za razvoj svih uključenih županija i regija. Radne skupine čine predstavnici potpornih i razvojnih institucija Hrvatske i Slovenije. Uspostavljene radne skupine bave se sljedećim područjima: gospodarski razvoj, turizam, razvoj ljudskih potencijala, zaštita okoliša, kultura i poboljšanje infrastrukture na pograničnom prostoru. Kroz djelovanje radnih skupina produbit će se hrvatsko-slovenska gospodarska suradnja.
Očekivani rezultati projekta:

  • Uspostavljena organizacijska struktura za zajedničko planiranje i pripremu projekata
  • Osposobljeni kadar za pripremu zajedničkih projekata
  • Projektni prijedlozi pripremljeni za kandidiranje za europska sredstva
  • Pripravljeni prijedlozi za uspostavljanje stipendijskih shema u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Karlovačkoj županiji te Obalno-kraškoj regiji

Projekt je sufinancirala Europska zajednica. Rezultati projekta predstavljeni su javnosti u studenom 2006. godine.