SLOHRA ZONET

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt SLOHRA ZONET obuhvaća umrežavanje poslovnih zona na području Hrvatske i Slovenije. Glavni ciljevi projekta su poboljšanje procesa pristupa informacijama i poboljšanje širenja informacija u prekograničnom slovensko-hrvatskom poduzetničkom području; zatim poboljšanje suradnje poduzetničkih zona i uspostava partnerske razvojne mreže; poboljšanje uvjeta za formiranje novih malih i srednjih poduzeća u prekograničnom području; podizanje svijesti malih i srednjih poduzeća o prekograničnim poslovnim mogućnostima i promocija zajedničkog ekonomskog prostora, te poboljšanje prekogranične ekonomske suradnje. Specifični ciljevi projekta su istraživanje mogućnosti umrežavanja poslovnih zona i ostalih potpornih poduzetničkih institucija; razvijanje strukture za razvoj inovativne i dinamične preokogranične mreže suradnje; veći stupanj suradnje poduzetničkih zona; podizanje kvalitete popornih usluga za mala i srednja poduzeća te promocija zajedničkog ekonomskog prostora. Projekt SLOHRA ZONET dio je projekta SLO-HR-RA. Funkcionalni voditelj projekta je Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o, a u njegovoj realizaciji sudjelovat će još pet hrvatskih i slovenskih razvojnih agencija. Projekt je podijeljen na 5 osnovnih aktivnosti - menadžment, informiranje i oglašavanje, analizu postojećih poslovnih zona i suradnju s poduzetničkim potpornim institucijama, umrežavanje poslovnih zona, poduzetničkih potpornih institucija i poduzetnika u zoni te interaktivnu prezentaciju poslovnih zona. Predviđeno trajanje projekta je 14 mjeseci.