ICARUS – Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passengers

Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020.

30 mjeseci (01/2019. – 06/2021.)

https://www.italy-croatia.eu/web/icarus

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (ITALIJA) Istituto sui Trasporti e la Logistica – ITL

Ostali partneri:

  • Agenzia Regionale per le attività produttive (ITALIJA)
  • Città metropolitana di Venezia (ITALIJA)
  • HŽ putnički prijevoz d.o.o. (HRVATSKA)
  • Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o (HRVATSKA)
  • KIP - Klaster intermodalnog prijevoza (HRVATSKA)
  • Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ITALIJA)
  • Regione Emilia Romagna (ITLALIJA)
  • Segretariato esecutivo dell’ iniziativa Centro-europea (ITALIJA)
  • Venice International University (ITALIJA)

Projekt ICARUS usmjeren je na poboljšavanje kvalitete i sigurnosti te ekološke održivosti pomorskih i obalnih prijevoznih usluga promovirajući multimodalnost u programskom području Hrvatske i Italije. U sklopu projekta bit će provedena analiza nedostataka i potreba mobilnosti u programskom području, a glavni cilj projekta jest razvijanjem „zelenih“ načina prijevoza putnika smanjiti štetne posljedice koje nastaju masovnom uporabom osobnih automobila. Isto tako predviđene su pilot aktivnosti poput razvijanja web/mobilnih aplikacija, uvođenja novih usluga u željezničkom prometu kao što su bike stanice, a sve s ciljem poticanja putnika da što više koriste eko-inovativne načine prijevoza. Projekt će doprinijeti i jačanju postojećih te razvijanju novih pomorskih veza između Italije i Hrvatske.

Kontakt: