ICARUS – Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passengers

Transport i logistika

Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020.

36 mjeseci (01/2019. – 12/2021.)

https://www.italy-croatia.eu/web/icarus

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (ITALIJA) Istituto sui Trasporti e la Logistica – ITL

Ostali partneri:

  • Agenzia Regionale per le attività produttive (ITALIJA)
  • Città metropolitana di Venezia (ITALIJA)
  • HŽ putnički prijevoz d.o.o. (HRVATSKA)
  • Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o (HRVATSKA)
  • KIP - Klaster intermodalnog prijevoza (HRVATSKA)
  • Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ITALIJA)
  • Regione Emilia Romagna (ITLALIJA)
  • Segretariato esecutivo dell’ iniziativa Centro-europea (ITALIJA)
  • Venice International University (ITALIJA)

 

Projekt ICARUS bio je usmjeren na poboljšavanje kvalitete i sigurnosti te ekološke održivosti pomorskih i obalnih prijevoznih usluga promovirajući multimodalnost u programskom području Hrvatske i Italije. U sklopu projekta provedena je analiza nedostataka i potreba mobilnosti u programskom području, a glavni cilj projekta bio je razvijanjem „zelenih“ načina prijevoza putnika smanjiti štetne posljedice koje nastaju masovnom uporabom osobnih automobila.

Isto tako provedene su pilot aktivnosti usmjerene na razvoj IT rješenja, promjenu navika putnika te na kombinaciju više oblika prijevoza kojima se povezuje unutrašnjost i obala s fokusom na vlak i bicikle. Istarska razvojna agencija je, u suradnji s partnerima, u sklopu ovog projekta opremila vlak za prijevoz biciklista čime je na području Istarske županije razvijen koncept bike&train.

 

 

Ostali pokazatelji projekta:

1. Analiza nedostataka i potreba u mobilnosti na području Istarske županija

2. Smjernice za razvoj IT rješenja

Kontakt: