ICARUS – Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passengers

Transport i logistika

Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020.

36 mjeseci (01/2019. – 12/2021.)

https://www.italy-croatia.eu/web/icarus

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (ITALIJA) Istituto sui Trasporti e la Logistica – ITL

Ostali partneri:

  • Agenzia Regionale per le attività produttive (ITALIJA)
  • Città metropolitana di Venezia (ITALIJA)
  • HŽ putnički prijevoz d.o.o. (HRVATSKA)
  • Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o (HRVATSKA)
  • KIP - Klaster intermodalnog prijevoza (HRVATSKA)
  • Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ITALIJA)
  • Regione Emilia Romagna (ITLALIJA)
  • Segretariato esecutivo dell’ iniziativa Centro-europea (ITALIJA)
  • Venice International University (ITALIJA)

Projekt ICARUS usmjeren je na poboljšavanje kvalitete i sigurnosti te ekološke održivosti pomorskih i obalnih prijevoznih usluga promovirajući multimodalnost u programskom području Hrvatske i Italije. U sklopu projekta bit će provedena analiza nedostataka i potreba mobilnosti u programskom području, a glavni cilj projekta jest razvijanjem „zelenih“ načina prijevoza putnika smanjiti štetne posljedice koje nastaju masovnom uporabom osobnih automobila. Isto tako predviđene su pilot aktivnosti usmjerene na razvoj IT rješenja, promjenu navika putnika te na kombinaciju više oblika prijevoza kojima se povezuje unutrašnjost i obala s fokusom na vlak i bicikle.

Pokazatelji napretka projekta:

1. Analiza nedostataka i potreba u mobilnosti na području Istarske županija

2. Smjernice za razvoj IT rješenja

Kontakt: