REDECON

Održivo upravljanje regionalnim razvojem

Projekt REDECON usmjeren je na razvoj i implementaciju inovativnog alata - stvaranje baze podataka i Geografskog informacijskog sustava - GIS, namijenjenog podršci regionalnim razvojnim strategijama i prostornom planiranju. Pograničnim regijama Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske navedeni projekt omogućit će da se učinkovitije nose s procesima ekonomskog i prostornog razvoja. Projekt REDECON realizirat će se u sklopu programa INTERREG III B CADSES - Program za susjedstvo, a omogućit će jačanje suradnje i integracije među regijama partnerima te prenošenje znanja - "know how-a", u području prostornog planiranja. Nositelj projekta su Unioncamere Veneto, a IDA u projektu sudjeluje kao partner.