GO NETWORK

Financiranje malog i srednjeg poduzetništva

Projekt "GO NETWORK" , čiji je nositelj bila regija Veneto, okupljao je garancijske organizacije u CADSES regiji, te bio usmjeren na stvaranje mreža garancijskih organizacija. Projekt je pokrenut s namjerom poboljšanja pristupa poduzeća financijskim i bankovnim uslugama i s ciljem pronalaska inovativnih financijskih instrumenata za podršku malom i srednjem poduzetništvu (MSP). GO NETWORK bio je usredotočen na Credit Guarantee Organizations (CGO) i/ili institucije koje omogućavaju poboljšanje MSP pristupa prema kreditu. Tijekom 2005. godine Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. dobila je partnere u projektu za uspostavu pilot projekta nove garancijske sheme u Istri, te na taj način pridobila paket vrijedan 300.000,00 eura. Realizacija projekta započela je u travnju 2004. godine, a okončana u rujnu 2006. godine, završnom konferencijom u Veneciji. Ukupni budžet projekta bio je 2.235.200,00 EUR. Istarska razvojna agencija u projektu je sudjelovala "in kind ".