NEXT

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Projekt NEXT (Collaborative platform to support research and technology transfer) financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a glavni cilj mu je bio kreirati efikasnu platformu za uspostavu suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u prekograničnom području. Kao najvažniji rezultat IDA-e ističe se uspostavljena on-line platforma nazvana ISTRALAB, koja povezuje dionike iz znanstvenog, razvojnog i poslovnog sektora na području Istarske županije i šire. Platforma služi kao kanal za razmjenu znanja, tehnologija i iskustava te kao alat za informiranje o dostupnim kapacitetima za istraživanje i razvoj.
Ukupna vrijednost projekta bila je 2.999.180,00 EUR, od čega je IDA-i bilo namijenjeno 207.557,66 EUR, pri čemu se iz EU izvora sufinanciralo 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 
Vodeći partner projekta bila je Regija Marche (Italija), a preostali partneri uz IDA-u: Regija Puglia (Italija), Grad Šibenik (Hrvatska), Gospodarska komora Crne Gore (Crna Gora), Sveučilište Donja Gorica (Crna Gora), Regionalno vijeće Shkodra (Albanija), Fakultet agronomije i prehrambene tehnologije Mostar (BiH), REDAH (BiH),  Regional Economic Development Agency for Šumadija and Pomoravlje – REDASP (Srbija), Zaklada za razvoj (Albanija).
Razdoblje provedbe: 36 mjeseci (09/2012.-09/2015.).