MET.R.IS.

Istraživanje i razvoj

Implementacija MET.R.IS.-a započela je 30. rujna 2008. godine, potpisivanjem ugovora o sufinanciranju provedbe projekta u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo financiranog iz fonda PHARE 2006. Ugovor je potpisan između Istarske razvojne agencije koja je nositelj projekta, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj. MET.R.IS. je na rang listi projekata koji su odobreni za sufinanciranje ostvario najveći broj bodova ocjenjivačkog povjerenstva i time osvojio prvo mjesto, uz također najveći budžet projekta (rang lista odobrenih projekata MET.R.IS. na prvom mjestu). Naime, ukupni budžet projekta iznosi  740.000,00 EUR, a iznos sufinanciranja od strane Europske komisije 485.440,00 EUR. Predviđeno trajanje projekta bilo je 14 mjeseci, odnosno od 30. rujna 2008. do 30. studenog 2009. Partneri u projektu bili su Istarska razvojna agencija (IDA), koja je ujedno i nositelj projekta, Istarska županija te Provincia di Venezia. Projekt je realiziran uz potporu suradnika Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba i Visoke tehničke škole - Politehničkog studija u Puli. Glavni cilj projekta bio je stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Istarskoj županiji kako bi se povećala razina provedenih razvojno-istraživačkih projekata i time djelovalo na podizanje konkurentnosti istarske i hrvatske metalne industrije na globalnom tržištu. Specifični cilj projekta bio je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima u metalnoj industriji u Istarskoj županiji. Projekt stvaranja istraživačkog centra za metal u Istarskoj županiji podrazumijevao je rekonstrukciju objekta i opremanje prostora u kojem je smješten MET.R.IS. Također, obuhvatio je osposobljavanje djelatnika Centra za uporabu opreme i provođenje istraživanja te edukacije usmjerene na studente i poduzetnike u metalnoj industriji. Provedbom projekta MET.R.IS. stvorena  je infrastrukturna baza za istraživanje i razvoj kao preduvjet razvoja inovacija i primjene novih tehnologija u proizvodnji. MET.R.IS. svojim značenjem, ali i fizičkim smještajem u Puli, predstavlja most suradnje između znanstvenih i razvojnih institucija te gospodarstva. Osnovne djelatnosti Centra pružanje su usluga istraživanja kvalitete proizvoda i materijala te stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja, testiranja prototipova, usluge istraživanja i razvoja za mala i srednja poduzeća te razvoj novih tehnologija. Više informacija o Centru za istraživanje metala - METRIS dostupno je putem web stranica
www.metris-research.com