BLUETECH

Plava i zelena ekonomija

Projekt BLUETECH (Bluetech Adrion Cluster) financirao se u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., ciljanog natječaja vezanog za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) strategiju, kao nastavak prethodno uspješno provedenih projekata Cluster Club i SMART INNO.
Glavni je cilj projekta bio je doprinijeti razvoju zelenih tehnologija u brodogradnji kroz promociju razvoja makroregionalnog klastera u ovom specifičnom sektoru, čime se jačala konkurentnost tvrtki u navedenom sektoru jadransko-jonske regije. Ključni rezultati bili su izrada studije izvodljivosti za razvoj makroregionalnog klastera zelenih tehnologija i novih materijala jadransko-jonske regije prateći tematiku ''Plavog rasta'' te razvoj i unaprjeđenje sustava platforme za umrežavanje ciljnih dionika i njihovo informiranje o specifičnim temama bitnim za sektor zelenih tehnologija u brodogradnji unutar Jadransko-jonske regije.
Ukupan budžet projekta iznosio je 521.600,00 EUR, od čega je IDA-i bilo namijenjeno 86.000,00 EUR, pri čemu se iz EU izvora sufinanciralo 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 
Vodeći partner projekta bio je Unioncamere del Veneto (Italija), a ostali partneri uz IDA-u: Provincia di Pesaro e Urbino (Italija), Friuli Innovazione (Italija), ConCentro, Azienda Speciale unica della Camera di Commercio di Pordenone (Italija) i Regionalna ekonomska zajednica REZ Zenica (BiH). Suradnici projekta:  Istarska županija, Regione Marche (Italija) i Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Italija).
Razdoblje provedbe: 8 mjeseci (04/2016.-11/2016.).