UP SMART - Usluge Poticanja konkurentnoSti MAlog i sRednjeg poduzeTništva

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

18 mjeseci (05/2020 - 10/2021)

https://strukturnifondovi.hr/

Project budget

IDA budget

Lead partner:

  • (CROATIA) Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o

Contact: