Politika kvalitete

Istarska razvojna agencija primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 od 2004. godine.
Politika kvalitete je sastavni dio razvoja Istarske razvojne agencije te je proizašla iz njezine misije i vizije s ciljem učinkovitog poslovanja te učinkovite provedbe poslovnih aktivnosti, a fokusirana je na poticanje malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije.
Istarska razvojna agencija svoje aktivnosti provodi na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana i korisnika usluga, uvažavajući sve njihove potrebe i probleme te rješavajući ih na zadovoljavajući način u skladu sa zakonskim propisima i zahtjevima normi.
Potrebe korisnika usluga se u skladu s navedenim maksimalno uvažavaju. U svrhu neprestanog poboljšanja učinkovitosti, prati se ostvarenje godišnjih planova i ciljeva putem odgovarajućih mjerljivih pokazatelja, uspostavljenih u sklopu sustava nadzora i mjerenja, sukladno zahtjevima norme ISO 9001.