IDA o edukacijama u sklopu projekta HQ ISTRIA

IDA o edukacijama u sklopu projekta HQ ISTRIA

U emisiji Razvojni kod, Rade Radolović profesionalni glumac i voditelj udruge 'Pozornica & Govornica' koja se bavi vještinama javnog nastupa, govori o održanoj radionici na temu "Prezentacijske vještine u poslovanju" održanoj u Istarskoj razvojnoj agenciji – IDA d.o.o. u sklopu projekta HQ ISTRIA, a namjenjenoj malim i srednjih poduzetnicima i obrtnicima.

Među polaznicima radionice je i Miško Macolić, koji inače vodi svoju marketinšku firmu te govori o važnosti digitalnog marketinga u poslovanju, ali i o tome koliko je njemu, kao vlasniku firme pomogla ova radionica o prezentacijskim vještinama.

Stručna suradnica IDA-e Jelena Nikolić ističe kako je dosad održano sedam besplatnih edukacija te slijedi isto toliko. Teme se nalaze na internetskim stranicama kao i prijave preko kojih se građani mogu uključiti u edukacije ili predložiti što iz zanima.

Više na poveznici Radio Pula