IDA o edukacijama u sklopu projekta HQ ISTRIA

IDA o edukacijama u sklopu projekta HQ ISTRIA