Nastavak ciklusa seminara za male i srednje poduzetnike

U okviru Klastera znanja i razvoja, od 23. do 27. listopada u vremenu od 13 do 18 sati, u prostorijama IDA-e odvijat će se pet jednodnevnih radionica. Seminari će se odvijati u organizaciji MICRO edukacije i IDA-e, a namijenjeni su tvrtkama koje se bave proizvodnom djelatnošću. U sklopu seminara redom će biti obrađene slijedeće teme: Upravljanje procesima unutar tvrtke, Implementacija ISO standarda, Izvješća u komunalnim poduzećima, Rezanje troškova i Rad s ključnim kupcima. 2._ciklus_seminara.doc