IDA na konferenciji u Labinu na temu usklađivanja obrazovanja i potreba gospodarstva

IDA na konferenciji u Labinu na temu usklađivanja obrazovanja i potreba gospodarstva

U Labinu je u utorak, 20.09.2022. godine, u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca, Grada Labina te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održana konferencija na temu „Kako politikama rada i kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje potaknuti gospodarski razvoj“, na kojoj je sudjelovao i direktor Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o., dr.sc. Boris Sabatti sa suradnicima.

Konferenciju su otvorili gradonačelnik Grada Labina,Valter Glavičić, te ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,  Marin Piletić, govoreći o aktualnim trendovima u području obrazovanja te tržišta rada, kao i  Mjerama aktivne politike zapošljavanja kao i aktualnoj mjeri iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka - vaučere za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba.

U sklopu konferencije održana je panel diskusija u sklopu koje su poslodavci i poduzetnici istaknuli značaj suradnje države i privatnog sektora u oblikovanju politika tržišta rada i zapošljavanje te potrebu kontinuiranog dijaloga u cilju daljnjeg jačanja suradnje. Sudionici panela bili su državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ivan Vidiš, Valter Glavičić gradonačelnik Grada Labina, Gordana Nikolić, predsjednica HUP-Udruga poslodavaca u obrazovanju, Kristian Krpan, član Izvršnog odbora HUP-a, Aleksandar Raić, potpredsjednik za transformaciju i ljudske resurse, iz Infobipa te Mislav Balković dekan Visokog učilišta Algebra.

Zaključak svih sudionika panel diskusije je da ulaganje u obrazovanju nema alternativu. Kako bismo odgovorili potrebama tržišta rada i smanjili utjecaj negativnih demografskih trendova obrazovanje moramo učiniti relevantnijim, a Hrvatsku atraktivnijom za strane studente i visoko kvalificiranu radnu snagu.