IDA na konferenciji u Labinu na temu usklađivanja obrazovanja i potreba gospodarstva

IDA na konferenciji u Labinu na temu usklađivanja obrazovanja i potreba gospodarstva