Pametni sustavi za teretni promet tema sastanka u Zadru u sklopu projekta TRANSPOGOOD

Pametni sustavi za teretni promet tema sastanka u Zadru u sklopu projekta TRANSPOGOOD

Lučka uprava Zadar ugostila je u svojstvu projektnog partnera 26. i 27. veljače 2019. godine u Zadru sudionike tehničkog sastanka u sklopu projekta TRANSPOGOOD na kojem su sudjelovali i predstavnici Istarske razvojne agencije.
Projekt TRANSPOGOOD - Transport of goods platform, ukupne vrijednosti 8,8 milijuna kuna, financira se u sklopu programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska te ima za cilj poticati integrirani pristup u razvoju kanala i pametnih mreža u transportu roba u prekograničnom području, što će konkretno rezultirati izradom jedne zajedničke digitalne platforme, koja će poduzetnicima u sektoru prometa i logistike omogućiti optimizaciju resursa, s naglaskom na kombinaciju pomorskog i cestovnog teretnog prometa u prekograničnom području Italije i Hrvatske.
Direktor IDA-e, dr.sc Boris Sabatti naglasio je kako je navedeno prilika i za jačanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika  te međunarodnu suradnju Istarske županije u domeni transporta roba, prometa i logistike, obzirom da će dobiti dobar alat za informiranje i kalkulaciju mogućnosti po pitanju najefikasnijih i najisplativijih rješenja u prometu roba u prekograničnom području Italije i Hrvatske.