IDA sudjelovala na kick-off sastanku projekta INVESTINFISH

IDA sudjelovala na kick-off sastanku projekta INVESTINFISH

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. sudjelovala je danas na prvom, početnom sastanku projekta Investinfish - boosting investment in innovatiom of SME’d along the entire fishery and acquaculture value chain koji se održao u Veneciji.
Projekt je usmjeren na jačanje prekograničnih kapaciteta za umrežavanje i ulaganje u inovacije malih i srednjih poduzeća u sektoru akvakulture i ribarstva u programskom području.
Uz Istarsku razvojnu agenciju partneri na projektu su T2I – Transferimento tecnologico e innovazione scarl (Italija), Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije- AGRRA (Hrvatska), Confindustria Venezia area metropolitana di Venezia e Rovigo (Italija), Distretto agroalimentare regionale (Italija), SVIM - Sviluppo Marche S.r.l. (Italija). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.498.440,00€ dok je budžet IDA-e 207.620,00€.