Reportaža TV Istre o sastancima projekta CITY_SEC u Bruxellesu

Reportaža o posjeti Bruxellesu u sklopu projekta City_SEC (trajanje 42.57 minuta) emitirana je u poslijepodnevnoj emisiji "Putujmo regijom", 22. ožujka u 18.00 sati te u specijaliziranoj gospodarskoj emisiji "Banak",  26. ožujka u 20.30 sati. Link na emisiju ovdje.