Veliki interes poduzetnika za nove poduzetničke kredite Istarske županije i gradova

Veliki interes poduzetnika za nove poduzetničke kredite Istarske županije i gradova

Sredinom mjeseca listopada 2020. godine aktivirana je u Istarskoj županija nova i najizdašnija do sada kreditna linija u suradnji Istarske županije, gradova Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Pula, Poreč, Rovinj i Vodnjan, poslovnih banaka, HBOR-a te Istarske razvojne agencije. Ukupni kreditni potencijal linije iznosi 385 milijuna kuna, pri čemu Istarska županija i gradovi subvencioniraju kamatu s jedan posto iz županijskog i gradskih  proračuna.

Izrazito povoljna kamatna stopa koja se ove godine za nove investicije kreće u iznosu od 0,9 do 2 % te za trajna obrtna sredstva u iznosu od 1,3 do 2,4 % rezultirala je u dosadašnjem tijeku provedbe velikim brojem pristiglih kreditnih zahtjeva istarskih poduzetnika – njih ukupno 128, koji su razmatrani na prvom Povjerenstvu za dodjelu poduzetničkih kredita, održanom u suradnji Istarske razvojne agencije, Istarske županije, uključenih gradove te poslovnih banaka u četvrtak 5. studenog 2020. godine.

Više na: Glas Istre , Regional express, Istarski.hr, Parentium, HRT Radio Pula, IstraIN