IDA je '99 bila PRVA REGIONALNA razvojna agencija u zemlji - BORIS SABATTI GOST ROVINJ FM POVODOM 20 GODINA DJELOVANJA IDA-e

IDA je '99 bila PRVA REGIONALNA razvojna agencija u zemlji - BORIS SABATTI GOST ROVINJ FM POVODOM 20 GODINA DJELOVANJA IDA-e

Rezimirajući dosadašnje projektne uspjehe, IDA je od svog osnivanja provela 50 EU projekta ukupne vrijednosti 500 milijuna kuna, od čega je za IDA-u odobreno 54 milijuna kuna.
Trenutno je 10 aktualnih projekata u provedbi, ukupne vrijednosti 95 milijuna kuna, od čega je za IDA-u odobreno ukupno 8 milijuna kuna. U fazi kandidature trenutno je više projekata u sklopu raznih programa međunarodne suradnje te je u aktivnoj pripremi i značajan strateški projekt COWORKING Pula koji će se financirati u sklopu ITU mehanizma urbanog područja Pula.

Više na Istrain.hr.