Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

U listopadu 2017. godine Istarska razvojna agencija sklopila je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Sporazum o suradnji u provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova te je zajednički raspisan Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata pripreme projektne dokumentacije nerazvijenijih jedinica lokalne i regionalne samouprave u RH s rokom za prijavu 31.10.2017.

Osnovni preduvjet prihvatljivosti prijave na zajednički natječaj u suradnji MRRFEU i IDA-e bila je usklađenost projekata s propisanom važećom prostorno-planskom dokumentacijom te riješeni imovinsko-pravni odnosi, dok su prihvatljiva područja sufinanciranja/ulaganja bila komunalna i socijalna infrastruktura.
Cilj Programa je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja RH pružanjem financijske pomoći u izradi projektne dokumentacije za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz fondova i programa  Europske unije.

U svibnju 2018. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je finalne Odluke o odabiru projektnih prijedloga izrade projektno-tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte s područja Istarske županije za financiranje.
Od 8 projekata koje su krajem 2017. godine na natječaj kandidirale 4 općine s područja Istarske županije (Gračišće, Grožnjan, Karojba i Vižinada) uz punu suglasnost Županijskog partnerskog vijeća Istarske županije,  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je njih 4 finalno odobrilo za financiranje  i provedbu u ovoj fazi:

  • Općina Grožnjan - projekt: "Projekt pripreme dokumentacije za uređenje i sanaciju šetnice oko Grožnjana"
  • Općina Vižinada - projekt "Izrada projektne dokumentacije za uređenje općinskog trga u Vižinadi"
  • Općina Gračišće - projekt "Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u Gračišću"
  • Općina Karojba - projekt "Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u naselju Karojba"

Ukupna procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije za sve projekte je 1.027.531,25 kuna, a iznos koji sufinancira MRRFEU je 730.000,00 kuna. 

Aktivnosti IDA-e:

  • praćenje  i kontrola cjelokupne provedbe projekata sa područja Istarske županije, davanje uputa i pojašnjenja korisnicima
  • izrada dinamičkog plana  i revidiranog dinamičkog plana provedbe projekta u suradnji s korisnicima
  • vođenje baze projekata čija je projektna dokumentacija sufinancirana putem Programa i praćenje uspješnosti projekata u pribavljanju sredstava za realizaciju
  • pružanje stručne pomoći korisnicima u pripremi natječajne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje za dodjelu sredstava, praćenje i izvještavanje o postignutim rezultatima
  • osiguranje vidljivosti Programa


Više informacija može se pronaći u sljedećoj projektnoj dokumentaciji:

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Kontakt osobe: