Poziv za medije

Potpisivanje sporazuma odvijat će se u prostorima IDA-e a prisustvovat će mu zamjenik županice Dubrovačko-neretvanske županije zadužen za gospodarstvo Ivo Karamatić, direktorica Regionalne razvojne agencije DUNEA Ana Sindik, podžupan Istarske županije Sergio Bernich i direktor IDA-e Darko Lorencin.