Prezentacija i rasprava o uspostavi sistema stipendijske sheme u IŽ

Prezentacija i rasprava održat će se u okviru projekta "Stvaranje organizacijske strukture za prekogranično djelovanje i razvoj ljudskih potencijala u pograničju (SLO-HR-RA)". Početak prezentacije predviđen je za 11 sati a ona će se odvijati prema slijedećem programu:

  • Uvodni pozdrav Borisa Sabattija, stručnog savjetnika u IDA-i
  • Predstavljanje sistema stipendijske sheme u Sloveniji -Igor Vizjak, PC Novo mesto d.o.o. i Boštjan Požar, RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
  • Prijedlog sistema stipendijske sheme za Istarsku županiju 
  • Rasprava