Predstavljeni rezultati Global Entrepreneurship Monitora (GEM) za Hrvatsku


U prostorijama Istarske razvojne agencije(IDA) d.o.o. danas je održana prezentacija rezultata Global Entrepreneurship Monitora (GEM) za Hrvatsku. Prezentacija je održana u organizaciji Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva - CEPOR-a  i IDA-e, a prezentaciju su vodili prof. dr.sc. Slavica Singer, pomoćnik ministra za mala i srednja trgovačka društva i zadruge Ivan Bračić, župan Istarske županije Ivan Jakovčić, direktorica CEPOR-a mr.sc. Sanja Crnković Pozaić i direktor IDA-e Darko Lorencin. U 2005. godini Hrvatska je po četvrti put sudjelovala u Global Entrepreneurship Monitoru, najvećem svjetskom istraživanju poduzetništva. Uključivanjem u ovaj veliki međunarodni projekt, Hrvatska je dobila neprocjenjivu mogućnost procjenjivanja djelotvornosti politika, programa i aktivnosti različitih institucija i asocijacija koje se bave izgradnjom poduzetničkog kapaciteta. Od 2002. kada je Hrvatska po prvi puta bila uključena u GEM istraživanje, do aktualne studije "Što Hrvatsku čini poduzetničkom zemljom?", kojom se prezentiraju rezultati sudjelovanja od 2002-2005. godine, Hrvatska je napravila veliki pomak: sa 32. mjesta (od 37 zemalja) u 2002. godini na 19. mjesto (od 35. zemalja) u 2005. godini. Mjereno TEA indeksom  (Total Entrepreneurial Activity) kojim se utvrđuje postotak ljudi čija je poduzetnička aktivnost kraća od 42 mjeseca u populaciji odraslih stanovnika, Hrvatska je u 2005. godini postigla TEA 6,11%. To znači da je u 2005. godini na svakih 16 odraslih osoba (iz radnog kontingenta) jedna osoba poduzetnički aktivna, dok je u 2002. godini taj odnos bio jedna poduzetnički aktivna osoba na 30 odraslih osoba. Međutim, TEA Nužnost (broj osoba koje su poduzetnički aktivne jer ih je situacija na to natjerala) je veći od TEA Prilike (onih koji su u poduzetničku aktivnost ušli svojom voljom zbog prepoznate poslovne prilike).
Broj malih poduzeća s potencijalom rasta se povećava, regionalne reazlike se smanjuju, jaz između poduzetničke aktivnosti muškaraca i žena  povećao se na 3,79 u korist muškaraca, kvaliteta financijske potpore slabi - sve su to neka od otkrića ovog istraživanja. Preporuke koje donosi ova studija, koristit će i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u kreiranju politika, programa i instrumenata za razvoj poduzetničke okoline. Preporuke GEM istraživanja za Hrvatsku su:

  • razviti tržište kapitala  (neformalni investitori, fondovi rizičnog kapitala, garancijski fondovi, mikrokreditiranje)
  • razviti vladine politike u području regulatornog okvira, obrazovanja, transfera istraživanja i znanja
  • razviti kvalitetne usluge za poduzetnike, posebno one koji imaju potencijal i želju za rastom
  • jačati poduzetničku kulturu (obrazovanje, mediji)
  • jačati učešća žena u poduzetničkim aktivnostima
Global Entrepreneurship Monitor - GEM
GEM  projekt je međunarodno istraživanje, inicirano 1998. godine, a u koje je svake godine uključeno 40-tak zemalja. Republika Hrvatska je 2002. godine postala sudionikom tog velikog istraživanja. Glavni je cilj GEM-a  praćenje i razvijanje indikatora kojima se mjeri poduzetnička aktivnost. GEM istraživanje svake godine rezultira objavljivanjem indikatora ukupne poduzetničke aktivnosti i kvalitete poduzetničke okoline, u obliku izvještaja globalnih rezultata (svih uključenih zemalja), te izvještajem analize nacionalne poduzetničke aktivnosti svake pojedine zemlje uključene u istraživanje. GEM indikatori dobivaju se na temelju reprezentativnog stratificiranog uzorka odrasle populacije i omogućavaju definiranje benchmarka za Hrvatsku i njenu relativnu poziciju prema drugim zemljama. Sastavni dio studije su i preporuke za definiranje politika za razvoj poduzetništva i malih i srednjih poduzeća.
GEM istraživanje vodi i koordinira  GEM konzorcij  sa London Business School, Velika Britanija  i Babson College, USA.. Nositelji hrvatskog GEM istraživanja  su CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, Trg J.F.Kenedya 7, Zagreb i  Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, pod vodstvom prof.dr.sc. Slavice Singer.
Uključivanje Hrvatske u GEM istraživanje omogućili su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Institut Ovoreno društvo - Hrvatska. U 2005/2006. GEM sufinancira i USAID kroz program CroNGO koji provodi Academy for Educational Development. U ožujku, 2003. godine CEPOR je objavio studiju rezultata GEM 2002: Što Hrvatsku čini (ne) poduzetničkom zemljom?, a sveobuhvatna studija GEM 2002 - 2005: Što Hrvatsku čini poduzetničkom zemljom? objavljena je u svibnju 2006. godini.

gem-2002_2005_prezentacija.pdf za download u PDF formatu.